Kvensk teater trolig nærmere realisering

Kventeater i Nordreisa og kvensk journalistpraksisordning i Alta. Det er noen av prosjektene som kan få ja når fylkesrådet for Troms og Finnmarks skal fordele penger til kvenske og norskfinske formål.

Dans og spill på Kyläpeli

Teater- og musikkspillet Kyläpeli eller Landsbyspel, som har vært satt opp i Nordreisa tre ganger nå, er spiren til det som nå kanskje kan bli et kventeater i Nordreisa.

Foto: Laila Lanes / NRK

Neste onsdag skal fylkesrådet avgjøre hvordan penger til kvenske og norskfinske formål skal fordeles. Blant anna skal de ta stilling til om det skal satses på et nasjonalt kventeater i Nordreisa, et prosjekt det har vært jobba med i flere år.

Innstillingen fra divisjonsdirektør for kultur og levekår er at prosjektet skal få 12,5 mill. kroner over tre år, og 400 000 i år.

– En riktig beslutning

Det er første gang den nye sammenslåtte fylkeskommunen Troms og Finnmark skal tildele kulturmidler til kvenske og norskfinske formål. Potten er på totalt 10,5 millioner kroner.

Pengene blei tidligere gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som en del av regionreformen har den nye fylkeskommune fått i oppdrag å forvalte denne tilskuddsordninga.

– Å overføre denne ordningen til Troms og Finnmark fylkeskommune var en riktig beslutning av regjeringen, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Hun sier de ser en fin økning i antall søknader.

– Vi er mye nærmere brukerne og miljøene som tilskuddsordningen skal treffe. Nå håper vi ordningen kan bidra til enda større aktivitet og samhandling i de kvenske/norskfinske miljøene, sier hun.

Økende aktivitet

Totalt skal det deles ut vel fire millioner nå i prosjektmidler. Da gjenstår det 1,37 mill. til neste tildelingsrunde. Her er søknadsfristen 1. desember. Målet er å revitalisere kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Retningslinjene blei vedtatt tidligere i år.

Det kom inn 46 søknader innen fristen 1. mai. To søkere valgte å trekke søknaden, går det fram av innstillingen. Totalt er det søkt om 6.744.100,-. Temaene dreier seg om språk, litteratur, kulturarv, TV/film, musikk, teater og annet, og barn og unge er særlig målgruppe.

Balto sier søkermassen viser en økende aktivitet rundt det kvenske/norskfinske revitaliseringsarbeidet.

– Søknadene har jevnt over holdt god kvalitet. Vi gleder oss til å se resultatet av de mangfoldige prosjektene som nå skal realiseres, sier hun.

Av andre store beløp i innstillingen er et pilotprosjekt med kvensk journalistpraksisordning i kvenavisen Ruijan Kaiku/Altaposten med 368 000 kroner. Også Kvensk institutt sitt språkprosjekt «New Amigos på kvensk» får 345 000 kroner. 15 av søknadene får avslag.

Her kan du lese detaljer om de enkelte prosjektene:

Innstilling til fordeling av penger til kvenske/norskfinske formål

Torbjørn Naimak, Inger Birkelund og Tove Reibo

Leder av interimsstyret, Torbjørn Naimak, Inger Birkelund, initiativtaker til kventeatret og Tove Raappana Reibo, som representerer ITU Kvensk Teater Trupp. Hun sitter også i interimsstyret.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Det gir oss trygghet

Kventeatret har vært planlagt siden 2018. For nart et år siden søkte de om til sammen 3,5 millioner kroner over tre år. Leder for interimsstyret, Torbjørn Naimak, er fornøyd.

– Jeg er veldig glad for at Troms og Finnmark fylkeskommune har innstilt positivt på en bevilgning til kventeater og at de har et treårig perspektiv. Det gir oss trygghet framover for at vi skal kunne jobbe videre, sier han.

Kventeatret har også søkt om ca. tre millioner fra staten og håper å få penger på statsbudsjettet. Naimak håper dagens fokus på Sannhetskommisjonen vil føre til at Staten blir med.

– Her er det ikke snakk om et stort ruvende teaterbygg. Det er snakk om å få etablert et kventeater som vil være veldig viktig for formidling av historie, språk og kultur.

Teaterplanene har fått støtte fra mange hold, blant anna fra Norske Kveners Forbund –Ruijan Kväaniliitto.