Kritisk til fang-og-slipp: – En dødskamp for å ha det gøy

Laksefiskere reagerer på utbredelsen av fang-og-slipp praksisen. En praksis de mener er både lovstridig og uetisk. – Jeg synes det er forkastelig at man setter i gang en dødskamp bare for å ha det gøy, sier laksefisker.

Geir Zakariassen og Finn Krogh

VIL TA OPP LAKSEN: Finn E. Krogh (t.h) og Geir Zakariassen under fiske i Altaelva i 2013. De er kritisk til at sportsfiske etter laks i Norge baseres i økende grad på «fang og slipp».

Foto: Privat

– Vi er ferd med å gli over fra en stolt norsk fangsttradisjon, som også dominerer innenfor laksefiskekulturen, til en fremstilling av det å drepe fisk som noe veldig vulgært.

Det sier Geir Zakariassen, ivrig laksefisker gjennom mange år. Sammen med fiskekompis Finn E. Krogh har han skrevet en kronikk som retter sterkt kritikk mot fang-og-slipp. Der man slipper ut fisken etter å ha fått den. Kronikken ble først publisert i Jakt og Fiske.

Tanalaks

'I Lov om dyrevelferd, vedtatt av Stortinget i 2009, står det i § 3 at «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare og unødige påkjenninger og belastninger». Dette gjelder selvsagt også for laksen i elvene våre.' Skriver Zakariassen og Krogh i kronikken.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Uetisk og lovstridig

Zakariassen mener fang-og-slipp praksisen etter hvert har fått større fotfeste i Norge. En praksis han mener er både uetisk og lovstridig.

– I samsvar med dyrevernloven er det faktisk ikke lov til å drive med ubegrenset fang og slipp. Jeg synes det er forkastelig at man setter i gang en dødskamp bare for å ha det gøy, sier han.

Daglig leder for Lakselv grunneierforening Egil Liberg som forvalter Lakselva i Porsanger, er ikke enig i synspunktene til Zakariassen.

– Skal man se slik på det så har all sportsfiske en ganske stor essens av lek. Vi gjør det for at vi synes det er veldig morsomt å fiske. Jeg ser ikke på det som noe mer etisk eller moralsk forsvarlig å slå i hjel en laks kontra å sette den tilbake, sier han.

Altaelva

Laksefiske i Altaelva.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

– Viktig for laksestammen

For Lakselva er fang og slipp praksisen viktig for bevaringen av stammen i elva, sier Liberg.

– At fisk bli gjenutsatt har veldig mye å si for den gytebestanden vi har her på høsten. Vi hadde manglet ganske mange hundre individer hadde det ikke vært for den gjenutsettingspraksisen vi har her. For oss har det utvilsom vært et viktig verktøy for å opprettholde å forbedre gytebestanden og bestanden i Lakselva, sier han.

I Lakselva er reglene slik at man kan ta fire storlaks i løpet av en sesong. Får du en femte skal den settes ut igjen.

Tror på andre alternativer

Zakariassen mener det finnes bedre metoder for å bevare laksestammen. Han nevner såkalt "bag limit" som et bedre alternativ. Der man får ta opp en eller flere laks, så er fisket ferdig.

– Hvis en laksestamme er så truet at den ikke tåles å bli tatt opp, så skal man ikke ta den opp. Man skal ikke leke seg med den bare for at man tror, eller har forskningsmessig bevis for at 90 prosent overlever. Det er ingen forskning som viser hvordan eller på hvilke premisser disse fiskene lever under etter at de er gjenutsatt, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 19:45