Krigsfrykten i Finnmark har økt

Hver tredje finnmarking er bekymret for krig eller angrep. Siden i fjor har frykten økt betraktelig viser tall fra forsvarets egen omdømmeundersøkelse.

Geminiøvelsen på Helgeland

Tilliten til at forsvaret er i stand til å forsvare landet dersom det skulle skje et angrep, har stupt. Bildet er av Forsvarets spesialkommando, under Øvelse Gemini i 2012.

Foto: Simon Solheim / Forsvarets spesialkommando (FSK)

Undersøkelsen som er gjort blant befolkningen i hele landet viser at bekymringen i nord har økt i forhold til resten av landet. Samtidig har tilliten til at forsvaret kan klare å svare på et eventuelt angrepet stupt.

Den sikkerhetspolitiske uroen kan merkes blant folk på gata i Finnmark, selv om ingen NRK møtte tror at Norge vil bli angrepet.

– Kan ikke si at jeg bekymrer meg noe særlig men det er noe man kan ha i bakhodet, men jeg tror ikke det er så stor sannsynlighet for det, sier en mann som NRK har snakket med.

– Vi bør sitte litt rolig i båten. Jeg synes de er litt vel offensiv, Stoltenberg og flere, og jeg tror det er med på å gjøre folk mer engstelig, mener en annen NRK pratet med mandag.

Hver tredje finnmarking er bekymret for krig eller angrep. Siden i fjor har frykten økt betraktelig viser tall fra forsvarets egen omdømmeundersøkelse.

Heimevernssoldater

Bortsett fra grensevaktene i Sør-Varanger, har ikke norske hærstyrker vært permanent til stede i Finnmark på mange år. Nå anbefaler sjefen for hærens styrker i Norge å få flere soldater til Finnmark. Bildet er tatt i forbindelse med en øvelse i vinter.

Foto: Heimevernet

Tror det skyldes Ukraina-krisen

I fjor svarte hver femte finnmarking at de var bekymret, mens i år har hver tredje svart at de er meget eller ganske bekymret for krig. Pressetalsmann Eystein Kvarving hos forsvarssjefen tror det skyldes Ukraina-krisen.

– Det skyldes nok den sikkerhetspolitiske endringen vi har sett rundt oss det siste året. Samtidig er det klart at det sikkerhetspolitiske bildet er som det er, så er det kanskje ikke så overraskende at befolkningen i Finnmark og Troms er litt reddere enn andre.

Eystein Kvarving

Pressetalsmann Eystein Kvarving hos forsvarssjefen tror den økte bekymringen for krig skyldes ukraina-krisen.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Samtidig som at bekymringen øker i nord stuper også tilliten til at forsvaret er i stand til å forsvare landet dersom det skulle skje et angrep. Nesten halvparten av de spurte i Finnmark har dårlig tillit til vår forsvarsevne. Det er en fordobling av mistilliten på bare et år.

– Det har vært ganske mye offentlig oppmerksomhet rundt forsvaret og forsvarsevnen det siste året. Det går nettopp på reaksjonsevne og utholdenhet, og kanskje for lav bemanning på enkelte kapasiteter, og det er kanskje derfor det ikke er så overraskende at summen av alt dette gjør at undersøkelsen gir disse resultatene.

I oktober legges de nye forsvarsfaglige råd fram. Det håper forsvaret skal bidra til å øke tilliten hos befolkningen også helt nord.

  • Hele undersøkelsen kan du lese her