Hopp til innhold

Krast brev til FN: – Norge bryter retten til å søke asyl

Etter Stortingets hastevedtak i november blir utlendingsloven praktisert i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Det skriver tre norske organisasjoner i et brev til FNs høykommissær for flyktninger.

Asylsøkere ankommer Storskog tollstasjon

Spesielt personer uten gyldige innreisedokumenter på Storskog grensestasjon i Finnmark blir ikke behandlet i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, mener Den norske Helsingforskomité, NOAS og Amnesty.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Gunnar Ekløve-Slydal

Gunnar Ekeløve-Slydal og Den norske Helsingforskomite har lite til overs for Norges praksis overfor asylsøkere og vil nå ha FNs høykommisær for flyktninger på banen.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Vi mener Norge bryter den internasjonale normen, retten til å søke asyl, sier Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Helsingforskomiteen mener Norge, blant flere land, svekker den internasjonale flyktningretten.

Sammen med Amnesty og NOAS har de derfor gått sammen om et brev til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som blant annet vokter den internasjonale flyktningretten.

Helsingforskomiteen mener Norge bryter menneskerettighetene ved at asylsøkere ikke får rett til å presentere sine saker ordentlig og forklare hvorfor man har behov for beskyttelse.

Lovendringer

Brevet kritiserer spesielt endringene i utlendingslovens artikkel 32, om asylsaker som Norge kan avvise å behandle. Etter et hastevedtak i Stortinget kom lovendringene på plass i slutten av november i fjor.

Jøran Kallmyr på Storskog grensestasjon

Statssekretær Jøran Kallmyr under et besøk på Storskog grensestasjon i Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Før lovendringene kunne Norge sende en asylsøker tilbake til et trygt tredjeland bare dersom de hadde status som flyktning eller krav på status som flyktning i dette landet. Nå kan Norge gjøre det samme dersom personen har hatt opphold i et slikt land – uten flyktningstatus.

– Kommer man fra et trygt land eller område, får man ikke behandlet sin søknad i Norge. De blir rett og slett avvist og må stole på asylsystemet i det landet de kommer fra, sier Ekeløve-Slydal.

– Hvis vi krever at flyktningene skal komme direkte til Norge fra hjemlandet hvor de er forfulgt, blir Norge ikke et land man kan søke asyl i. Da har man ikke lenger et asylinstitutt. Flyktningene må dra gjennom andre land for å komme til Norge, påpeker han.

Regelendringene gjør det enklere å snu personer uten gyldige innreisedokumenter, blant annet på den norskrussiske grensa i Finnmark.

– Man tar en for stor risiko og forutsetter ting man ikke kan forutsette fullt ut. Russland har ikke et asylsystem som fungerer godt nok til at vi kan og gå ut fra at de får beskyttelse hvis de trenger det, sier Ekeløve-Slydal.

Professor: – Overfladisk, sort-hvitt og et brudd ved flyktningkonvensjonen

Regjeringen avviser kritikken

– Vi mener det er viktig at UNHCR vurderer den nye norske praksisen som nå særlig gjelder de asylsøkerne som kommer fra Russland. Et veldig stort flertall blir avvist, og får ikke behandlet sin asylsøknad her, sier Ekeløve-Slydal.

I stortingsvedtaket står det også at lovendringene ikke skal gå på bekostning av Norges internasjonale forpliktelser.

Statssekretær i Justisdepartementet Jøran Kallmyr mener at dette står seg.

– Vi forholder oss til de internasjonale forpliktelsene som vi har. Det er et absolutt vern mot å sende personer tilbake til forfølgelse, og det gjør vi heller ikke, sier han.