Hopp til innhold

Krabben skal vekk, men fiskere synes det er fint å fiske den

Myndigheter og forskere vil ha kongekrabben vekk vest for Nordkapp, mens noen fiskere mener den er et positivt innslag i fiskeriene i Troms.

Vidar Pedersen gjør klar kongekrabbeteiner før de går ut på fisket.

Vidar Pedersen gjør klar teiner i Havøysund og synes det er greit å ha denne muligheten om sommeren.

Foto: Per Normann Torsteinsen

Vidar Pedersen fra Rebbenesøy er gått med båten nordover til Havøysund sammen med svigerbroren. De er i ferd med å starte teinefiske etter kongekrabben. De har en 36 fots sjark og har kjøpt brukte teiner for halv pris.

Les om studenter som fanger kongekrabber ved Eidkjosen: Kongekrabber undersøkes for miljøgifter

– Normalt skulle vi på blåkveitefiske nå i sommer. Men det er litt uhøvelig med såpass liten båt langt til havs, forteller Pedersen. Og kongekrabben trives best inne i fjorder med tilsig av ferskvann.

levende kongekrabber i en fiskekasse

Kongekrabbe som ikke får komme vest for Nordkapp.

Foto: Harry Johansen

Et fint tilskudd til fisket

Og siden kongekrabbefisket nærmest er et utryddingsfiske vest for Nordkapp, synes Vidar Pedersen det kan bli et godt tilskudd til fiskeriene for Troms. Og bestanden kan godt øke, mener han.

Har du som fisker opplevd kongekrabben som et problem i Troms?

– Nei. Og det er sjelden det blir tatt kongekrabbe i Troms. Det var jo mye skrik og skrål da krabben kom til Finnmark. Man var redd den ville ødelegge fiskeriene. Men bestanden av torsk og hyse har jo ikke gått ned der, peker han på.

Etter det Vidar Pedersen vet, er det foreløpig én båt til fra Troms som fisker kongekrabbe ut fra Havøysund i sommer.

Fiskarlagte vil ikke ha den i Troms

Roger Hansen, leder i Fiskarlaget Nord, er lite glad for kongekrabben som en ny og fremmed art i faunaen i Troms. Fiskarlaget støtter myndighetene i at den bør fiskes ut vest for Nordkapp.

– Det ser ut som vi har klart å holde nede bestanden. Det er sjelden det blir tatt kongekrabbe i Troms, sier Hansen og viser til at fiskarlaget forholder seg til avtalen mellom Norge og Russland om spredning av kongekrabben.

Roger Hansen tror også de fleste av fiskerne i Troms deler denne oppfatninga.