Kom ikke til enighet om forsvar

Partiene på Stortinget klarte heller ikke i dag å komme i mål med samtalene om en ny langtidsplan for Forsvaret. –Det ligger ikke an til noe bredt forlik, men vedtak med vekslende flertall, sier komitéleder Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet.