Hopp til innhold

Klimaendringene gjør Arktis grønnere – men Svalbard brunere

Forsker mener det har vært for mye fokus på at sommertemperaturen endres på Svalbard. – Det er vintertemperaturen som endres mest, og som gjør mest skade.

NORWAY-ENVIRONMENT-CLIMAT-ARCTIC

I Arktis blir både vintrene og somrene varmere. Men på Svalbard er det først og fremst vintrene som blir mildere. Det får ifølge forskerne store konsekvenser for plantelivet.

Foto: DOMINIQUE FAGET / Afp

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Forrige uke var det et ekstremt mildvær på Svalbard. På ett døgn regnet det mer enn 65,5 millimeter, noe som er en dobling av det som er normalt for januar.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Framsenteret i Tromsø, sier dette er et tegn på at klimaendringene får større konsekvenser for Svalbard, enn det gjør i resten av Arktis.

– Foreløpig er Svalbard det området i Arktis som varmes opp mest, spesielt på vinteren, sier Jarle W. Bjerke til NRK.

Han er seniorforsker ved NINA, og tok selv tok turen til Svalbard for å finne ut mer om utviklingen.

Skiller seg ut

Satellittovervåkingen som har servert forskerne nyttig informasjon om hvordan klimaendringene påvirker plantelivet i Arktis, har til nå ikke klart å si noe om situasjonen på Svalbard.

Jarle Werner Bjerke

Jarle W. Bjerke jobber som seniorforsker, og undersøker hvilke følger klimaendringer har for naturen.

Foto: NINA

– Det har derfor vært usikkert om hvordan vegetasjonen på Svalbard har utviklet seg, forteller Bjerke.

Det han har funnet ut er at mens plantelivet i Arktis øker i takt med økt temperatur, finner de ikke en lik sammenheng på Svalbard.

For mens temperaturen øker på Svalbard, minker plantelivet.

Trenger snøen for å leve

Årsaken har å gjøre med mens både sommer- og vintertemperaturen øker i Arktis, er det hovedsakelig vintertemperaturen som øker på Svalbard. Fra 1960-tallet til 2015 økte temperaturen mellom oktober og april med fem grader på Svalbard. Utviklingen i juli viste derimot «bare» to grader økning.

Forsker undersøker vegetasjon på Svalbard

Varmere vintre på Svalbard betyr ikke nødvendigvis et grønnere landskap. Her er seniorforsker Hans Tømmervik fotografert i Ny-Ålesund på Svalbard.

Foto: Jarle Bjerke / NINA

Dette kom til uttrykk i flere og sterkere mildværsbølger på Svalbard.

– I februar 2014 var temperaturen på Svalbard lufthavn Longyearbyen 14,5 grader varmere enn normalen. Et tilsvarende avvik fra månedsgjennomsnittet ville gitt temperaturer i februar på omtrent 10 grader i Oslo, og 15 grader i Stavanger, sier Bjerke.

Problemene som her oppstår er at planter som overvintrer er avhengig av et tykt snødekke om vinteren. Snølaget fungerer nemlig som et teppe som beskytter plantene.

Mildværsperiodene tiner vekk dette snødekket, og fører til is og skader på plantene.

Når kreklingen er brun - slik som denne - har den fått frostskader.

Når kreklingplanten er brun, slik som denne, har den fått frostskader.

Foto: Jarle W. Bjerke, NINA

– Så lenge vinterklimaet endrer seg raskere enn sommerklimaet er det lite som tyder på at vegetasjonen på Svalbard vil bli grønnere, sier Bjerke.

Svalbard er i tillegg utsatt for varmebølger sørfra, som igjen gir enda mildere vintre. Mens mildt vær i Arktis fortsatt betyr minusgrader, betyr mildvær på Svalbard nå plussgrader.

– Det har vært mye fokus på at sommertemperaturen endres, men det er viktig å huske at det er temperaturen om vinteren som endrer seg mest, og som nå fører til mest skade på Svalbard, sier Bjerke.