Hopp til innhold

Kielipalkinto deles ut i 2023

Språkrådet skal i 2023 dele ut Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris. Prisen deles ut annethvert år, og i 2023 skjer det på den kvenske språkdagen 26. april.

Prisen er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Den ble første gang delt ut i 2017, og gikk da til Eira Söderholm og Agnes Eriksen. I 2021 fikk Kvääninuoret – Kvenungdommen prisen.

Man kan sende forslag til kandidater innen 31. januar. Les mer om prisen på Språkrådet sine nettsider.