Kan bli rekordår for fiskesmuglere

Tollregion Nord-Norge har beslaglagt mer fisk nå i år enn hele fjoråret til sammen.

Smuglet fisk

Tollvesenet ser med alvor på økningen av fiskesmugling over grensa.

Foto: Tollvesenet

Regiondirektør i Tollregion Nord-Norge Atle Joakimsen

Regiondirektør Atle Joakimsen i tollregion nord.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Regiondirektør Atle Joakimsen tror de kommer til å sette rekord i antall beslag av fisk på grenseovergangene i nord.

– Dessverre ser det ut for at vi kommer til å beslaglegge langt mer enn «toppåret» 2009 hvor vi tok 4157 kilo fiskefilet. Jeg er også sikker på at vi bare ser toppen av isfjellet, sier han.

Så langt i år har tollvesenet i Troms og Finnmark beslaglagt ca 3300 kilo fisk, noe som allerede er langt over fjorårets totale beslag på 2958 kilo.

I mai i år gjorde tollerne åtte beslag på kort tid ved grenseovergangene i Troms og Finnmark. På samme tid tok tollerne på Bjørnfjell tollsted i Nordland rekordbeslag da de tilfeldig stoppet en bil fra Polen. 500 kilo fiskefilet ble tollernes fangst den dagen.

– Vi ser jo svært alvorlig på dette. I utgangspunktet kan en turist ha med seg 15 kilo fiskefilet og en troféfisk som kan være så stor som helst. Det burde være nok fordi 15 kilo filet gir rundt 60 middager. Vi antar at dette kan være økonomisk motivert, sier Joakimsen.

fiskesmugling

4 troféfisker og filet av ryggkjøttet til torsk tatt av tollvesenet

Foto: Tollvesenet

Koster flesk

Det er dyrt for de turistene som blir tatt for smugling. En polakk hadde 352 kilo fisk for mye da han ville over en grenseovergang her i nord. Det kostet han 25.000 kroner i bot.

– Vi samarbeider med statsadvokatene for å gi smuglerne en meste mulig lik straff. Men det er og skal være dyrt å smugle fisk, sier Atle Joakimsen.
Når noen blir tatt for å smugle fisk får de altså bot og hele fangsten blir dratt inn.

Lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at
utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen er loven som regulerer fisketurismen.

85 prosent av dem som kommer til Norge for å fiske har egen bil. Det viser en rapport fra NORUT i Tromsø. Få leier bil for så å kjøre hjem med fangsten.

Atle Joakimsen sier de samarbeider tett med finske tollere. Derfor vet de at mange kjører over grensa til Nord-Norge for å fiske, men så kjører de helt ned til Østlandet på tur hjem for å unngå kontroll.

Måten de skjuler fisken på blir også mer og mer finurlig. Tollvesenet har også mistanke om at folk fra blant annet Polen kjøper gamle hus for å lage anlegg tilrettelagt for bearbeiding av fisk. Nå skal de kartlegge denne aktiviteten som legger til rette for mer smugling over grensa.

fiskesmugling

Tollvesenet frykter at det kommer til å bli langt flere beslag i år. Her er torskefileter som ble tatt av tollvesenet

Foto: Tollvesenet

Godt informert

Fiskeridirektoratet har laget flere brosjyrer som forteller på ulike språk hvor mye fisk det er lov å ta med seg hjem fra Norge. De fleste fisketurismebedriftene henger også opp oppslag med samme informasjon.

– Jeg har ingen tro på at det er mangel på informasjon som gjør at turistene velger å smugle fisk, sier regiondirektøren.

I en rapport fra NORUT i Tromsø fra 2011 om hvilke verdiskapning sjøfisketurisme skaper går det fram at Nord-Norge har flest antall fisketurismebedrifter og klart den høyeste regionale virkningen.

I 2009 var verdiskapningen av denne turismen på 507 millioner kroner i nord.