Nå skal barn utsatt for overgrep få raskere hjelp

Altfor få avhør av barn utsatt for vold eller overgrep blir gjort innenfor tidsfristen. Nå kommer Justis- og beredskapsdepartementet med forslag som skal korte ned ventetiden.

Fabek

Leder for vold- og sedelighetsavdelingen ved Troms politidistrikt, Lene Fabek, mener Barnehuset i Tromsø betyr mye for politiets arbeid.

Foto: Petter Strøm / NRK

Det er bekymringsfullt at det ofte tar lang tid fra et forhold blir anmeldt til barnet får fortalt sin historie i avhør. Mistanke om overgrep kan føre til at en hel familie kommer i krise og barnet utsettes for store belastninger

Barnehuset Bergens årsmelding 2013

– For å ivareta rettssikkerheten til barna og alle involverte parter, og sørge for at saken blir etterforsket best mulig, er det viktig at avhørene blir gjort på en god måte, og at de blir gjennomført kort tid etter anmeldelse. Jo raskere barna blir avhørt, desto bedre husker de, og vi får riktig og sikker informasjon i saken, sier leder for vold- og sedelighetsgruppa ved Troms politidistrikt, Lene Fabek, til NRK.

Statens Barnehus har ti hus rundt om i landet. Ifølge årsmeldingene deres viser det seg at det går for lang tid fra en sak er anmeldt til det blir gjennomført avhør.

Slik retningslinjene for slike avhør er i dag, skal avhør i saker som gjelder seksuelle overgrep gjøres innen 14 dager. Det finnes ingen tidsfrist for avhør som gjelder andre saker.

Barnehuset Tromsø håndterer avhør fra de fire nordligste politidistriktene. De er blant de mest effektive i landet. I 2013 brukte de i snitt 33 dager på å gjennomføre et avhør etter at anmeldelsen forelå.

Gjennomsnitlig ventetid for barnehusene i Norge var i 2013 nærmere 63 dager.

Behandlingstid Statens Barnehus

Barnehus

Gjennomsnittelig behandlingstid

Bergen

61 dager

Bodø

Etablert i 2013, årsmelding foreligger ikke

Hamar

69 dager

Kristiansand

44 dager

Oslo

Ikke mottatt årsmelding

Sandefjord

Etablert i 2013, årsmelding foreligger ikke

Stavanger

69 dager

Tromsø

33 dager

Trondheim

59 dager

Ålesund

28 dager

Departementet tar grep

– Det går dessverre altfor lang tid før barn avhøres i dag. Det er alvorlig. Raske avhør er viktig for å ivareta barnas rettssikkerhet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, til NRK.

Et nytt forslag til nye retningslinjer for avhør av barn ligger nå til behandling hos departementet. Der foreslås det blant annet at avhørsfristen på 14 dager skal gjelde alle type saker, ikke bare seksuelle overgrep (se faktaboks).

– Det er for tidlig for meg å si noe om hvilke regelendringer regjeringen eventuelt vil foreslå. Et nytt regelverk løser imidlertid ikke problemene med ventetid alene, og jeg er opptatt av å få ned ventetiden raskt. Dette er noe vi prioriterer høyt, og vi ser kontinuerlig på tiltak for redusere ventetiden, sier Brein-Karlsen videre.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte mandag et brev til Politidirektoratet med egne forslag til hvordan de kan få ned behandlingstiden i saker som gjelder barn.

I brevet forslår departementet blant annet å:

  • Analysere behovet for personer som kan gjennomføre avhør i politidistriktene. Målsettingen er å få på plass tilstrekkelig med folk, slik at avhørene kan bli gjort inne fristen.
  • Utarbeide en plan for oppfølging, slik at de sikrer at politidistriktene prioriterer avhørsopplæring ved Politihøgskolen, skjermer avhørere fra andre oppgaver og at det skal legges til rette for at aktive avhørere forblir i stillingene sine.
  • Sørge for at rapporteringen av ventetiden for avhør gjennomgås, slik at de har sammenlignbare tall.

I tillegg sier Brein-Karlsen at Justis- og beredskapsdepartementet blant annet ønsker å få på plass egne team som skal behandle seksuelle overgrep i flere politidistrikt. De vil også legge til rette for flere fagsamlinger for avhørerne og andre som er involvert i arbeidet.

Viktig for etterforskningen

Lene Fabek i politiet forteller at de har veldig god erfaring med bruk av Barnehuset i forbindelse med saker som omhandler barn.

– Når vi skal avhøre barn er det viktig at de blir godt ivaretatt, at de føler seg avslappet og trygge når de skal avhøres. Slik oppfølging får de på Barnehuset, sier Fabel.

Hun forteller at Barnehuset bidrar til å få viktig informasjon i sakene, selv om det ikke alltid fører til en dom.

– Tidligere ble avhørene gjennomført på tinghuset. På Barnehusene er det barna som er i fokus, noe som gjør at det er enklere å få dem til å prate, fordi de blir tatt godt vare på. De fleste sakene blir henlagt, men vi får ofte informasjon som tyder på for eksempel omsorgssvikt, som vi kan gi videre til Barnevernet, sier hun.

– Bør være obligatorisk

Tadjik og Vågsli

Hadja Tadjik og Lene Vågsli var på besøk hos Barnehuset i Tromsø fredag.

Foto: Laila Lanes / NRK

Fredag var leder for justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) og representanter fra arbeiderpartiet justisfraksjon i Tromsø.

De har levert et forslag om at det skal bli obligatorisk å bruke barnehusene ved avhør av barn.

– Alle barn som blir utsatt for overgrep og annen urett skal kunne komme til barnehuset og bli avhørt her. Her kan de få medisinsk oppfølging, som de kan trenge. I deler av landet får de ikke det tilbudet, noe som blant annet svekker oppfølgingen av barna i ettertid, sier Tadjik.

«Barnehuset er bekymret over at barna må vente så lenge før de får forklart seg om det anmeldte»

Barnehuset i Stavangers årsmelding 2013

– Det skal ikke være et problem å få gjennomført et avhør hos oss. Det er bare å planlegge og bestille en flybillett. Jeg tror den store variasjonen handler om både ledelse og kompetanse. Har man ledere som tenker at dette er viktig, vil man fort se resultater, sier Ståle Luther ved Barnehuset Tromsø.

– Troms politidistrikt har bestemt seg for at dette er viktig, og har dermed satt inn de nødvendige ressursene til det. De har blant annet satt en person til å koordinere og prioritere sakene. Det er ikke mye som skal til. Politiet i Troms har blant annet bestemt seg for at det ikke skal gå mer enn tre dager fra en sak er registrert, til et avhør skal være booket, avslutter Luther.

Ståle Luther

Ståle Luther, leder for Barnehuset Tromsø, er godt fornøyd med statistikken for Troms, men mener det er fullt mulig å bli enda mer effektiv når det kommer til avhør av barn som er utsatt for overgrep.

Foto: Petter Strøm / NRK