Hopp til innhold

Juryen fant kommunetoppen skyldig i sovevoldtekt

Mannen i 50-årene fra Øst-Finnmark som var tiltalt for sovevoldtekt av en kollega ble funnet skyldig av juryen i lagmannsretten i dag.

Juryen fant kommunetoppen skyldig

FUNNET SKYLDIG: Juryen i lagmannsretten fant kommunetoppen skyldig i seksuelt overgrep

Foto: Knut-Sverre Horn

I tingretten ble mannen i 50-årene dømt til tre år og tre måneders fengsel for å ha utført oralsex på en annen mann.

Torsdag var det prosedyre i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett, hvor mannen ble funnet skyldig etter en halvtimes rådslagning.
Hva straffen blir er foreløpig usikkert.

Førstelagmann Arild O. Eidesen gikk langt i å fastslå at det var skjedd et seksuelt overgrep, og at kommunetoppen fra Øst-Finnmark hadde handlet i selvforskyldt rus.

Svein Kristian Wikstrøm

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm mener at tiltalte sov da hendelsen skjedde.

Foto: Knut-Sverre Horn

Kommunetoppens forsvarer Svein Kristian Wikstrøm mente at tiltalte sov da hendelsen skjedde, og at det heller ikke var bevist at det faktisk var fullbyrdet noe overgrep - tross DNA-spor.

– Klokka var seks om morgenen. Da er det naturlig at han sov. Det skyldes ikke beruselse, sa forsvareren i sin prosedyre.

Reagerer på tiltaltes forklaring

Wikstrøm mente det var uoverensstemmelser på flere punkter i fornærmedes forklaring. Han mente han hadde presisert seg på en måte som styrket saken mot kommunetoppen.

– Disse endringene bør heller svekke troverdigheten til fornærmede, sa Wikstrøm.

Han la særlig vekt på forklaringene om hvordan fornærmede hadde vasket seg etter hendelsen. Siden DNA var funnet bare på trusa, og ikke på kjønnsorganet hans, var det ikke bevist at det var begått noe overgrep, mente Wikstrøm.

(Saken fortsetter under bildet.)

Dommerne i rettssaken mot kommunetopp

DOMMERNE: Lagdommer Kari Mjølhus (f.v.), førstelagmann Arild O. Eidesen og ekstraordinær lagdommer Harald Jølle

Foto: Knut-Sverre Horn

Mener sladder påvirket fornærmede

Forsvareren mente fornærmedes oppfatning av at det var skjedd et overgrep var farget av sladder om kommunetoppens tidligere adferd.

Den første han betrodde seg til, sa med en gang at «det har han gjort før».

Men førstelagmann Eidesen ga juryen et klart råd i sin rettsbelæring.

Aktor Nordmo

Aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, mente det var liten tvil om skyldspørmålet i saken.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Fornærmede sier han vet hvordan oralsex føles, og han så hodet til tiltalte gå opp og ned. Nyanser i forklaringen hans om hva han så umiddelbart da han våknet er ikke det sentrale, sa Eidesen.

– Han har drukket seg gjennom en lang natt

Dommere i lagmannsretten

Lagdommer Kari Mjølhus og førstelagmann Arild O. Eidesen

Foto: Knut-Sverre Horn

Hendelsen skjedde etter at kommunetoppen og flere andre hadde drukket fra klokka 15 fredag til klokka 3 natt til lørdag.

– Han har drukket seg gjennom en lang natt. Det er ikke anført noe om atypisk rus, så det er naturlig å legge til grunn at han enten var våken eller at ha var i selvforskyldt rus, sa Eidissen før juryen trakk seg tilbake klokka 10.40.

Aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, mente det var liten tvil om skyldspørmålet.

– Det er påfallende at han ikke husker noe særlig av det mest sentrale i saken. Han husker ikke hva som ble sagt mellom dem, eller hvorfor han gikk så fort derfra. Og han har ingen forklaring på hvorfor DNA-sporene er funnet på trusa til fornærmede. Alt dette tyder på at han prøver å distansere seg fra saken, sa Nordmo.

Nordmo trakk også fram tidligere episoder der tiltalte hadde vist «klart grenseoverskridende adferd» i beruset tilstand, med en beføling og et tilfelle som følge vitnet så ut til å være en mer alvorlig seksuell handling eller overgrep.