Hopp til innhold

Hytteeiere vant over FeFo

Hytteeiere på FeFo-grunn i Finnmark kan juble over å slippe mangedobling av festeavgifta. Finnmarkseiendommen taper millioner.

Hytte i Bollo

Hyttene i Bollo slipper flere tusen kroner i festeavgift.

Foto: privat

– Vi er veldig godt fornøyd med denne dommen. Vi har vært ganske sikre på at det skulle gå vår vei og i dag er vi veldig fornøyd, sier Bjørnar Bull, leder i Bollo hytteforening.

Tilsammen er det 1500 hytteeiere i fylket som slipper en mangedobling av avgifta.

Dommen

Dommen han viser til er fra Nord-Trøndelag. Der fikk hytteeiere medhold i lagmannsretten, om at Statskog ikke kunne øke festeavgiften basert på hyttenes markedsverdi. Statskog anket til Høyesterett, som denne uka avviste å ta opp saken. Det vil si at dommen fra lagmannsretten består.

Saken får presedens for 4500 hytteeiere med festetomt hos Statskog. I tillegg vil den få presedens for rundt 1500 hytteeiere på FeFo-grunn i Finnmark.

I 2005 valgte Statskog å øke festeavgifta for 4500 hytteeiere over hele landet. Mange fikk økt festeavgifta fra 1000 til 3000 kroner i året. Det fikk hytteeierne i Verdal til å gå til rettssak mot Statskog. Hytteeierne fikk medhold i lagmannsretten, og nå slår Høyesterett fast at denne dommen blir stående.

Følger prisstigning

Finnmarkseiendommens advokat bekrefter overfor NRK at dommen også får presedens for Finnmark.

– Det er for oss en viktig prinsipiell sak. Og den har vært veldig prinsipielt viktig for FeFo, for å få avklart hvordan regulering skal skje. Om det skal brukes konsumprisindeks eller om man kan bruke endringene i tomteverdi, sier advokat Espen Bjørbæk i FeFo.

Saksøkt

Rett før jul ble hytteeiere i Finnmark saksøkt fordi Finnmarkseiendommen mente de hadde en kunstig lav festeavgift.

FeFos advokat bekrefter overfor NRK at man nå også trekker denne saken tilbake.

Taper millioner

Når Finnmarkseiendommen nå har trukket sitt krav til hytteeierne, betyr det flere millioner kroner i årlige tap for grunneieren.


– Vi snakker om mye penger. Og hvis man legger sammen festeavgifter fra år til år blir det snakk om ganske store beløp etterhvert, sier Bjørbæk.

Fefo mener de ikke har gått for hardt frem i denne saken, men tar altså dommen til etteretning.

Lettet

Hytteeierne som nå slipper flere tusen kroner i festeavgift, puster lettet ut. De kan også påberope seg en aldri så liten feiring:

– Vi kan nok love at det blir kake til kaffen på årsmøtet i februar, ler Bjørnar Bull.

Les mer om saken her:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.