Hopp til innhold

Mark kastes ut av Svalbard etter 13 år

I 13 år har Mark Sabbatini bodd i Longyearbyen på Svalbard. Nå er han kastet ut av øygruppa og sendt til Alaska. – Det er alltid alvorlig å skulle gripe inn i folks rett til å bo der de vil, sier sysselmester Lars Fause, som likevel ikke vil gjøre om på vedtaket.

Mark Sabbatini

KASTES UT: Mark Sabbatini har vært en tydelig del av bybildet i Longyearbyen hvor han blant annet har drevet avis. Nå kastes han ut på grunn av særegne regler for øygruppa.

Foto: Bjørn-Arild Schancke / NRK

– Jeg hadde håpet jeg kunne få bli i Longyearbyen resten av livet, så det er trist at jeg bortvises, sier Mark Sabbatini.

Det var i 2008 at han oppdaget Svalbard.

– I forbindelse med jobben min som journalist besøkte jeg Svalbard. Jeg innså med en gang at dette var et fantastisk unikt sted.

Senere samme år flyttet han til øygruppa permanent. Og siden da har han drevet den engelskspråklige avisen «Icepeople».

– Jeg oppdaget hvor unikt samfunnet her er, og tenkte at det var det perfekte stedet å starte en avis.

Men nå er det slutt på Svalbard-eventyret. Sysselmesteren har bestemt at Sabbatini skal kastes ut fra øysamfunnet.

Årsaken er den særegne Svalbardloven.

Mark Sabbatini forlater Svalbard

Mark Sabbatini måtte forlate Svalbard etter 13 år fordi han ikke kunne forsørge seg selv. Her blir han deportert vekk fra Longyearbyen.

Foto: Bjørn-Arild Schancke / NRK

Krav til opphold på Svalbard

Alle som oppholder seg på Svalbard må nemlig oppfylle visse krav for å kunne være der.

Ett av kravene er at man må kunne ha midler til å forsørge seg selv.

For Sabbatini har det vært utfordrende de siste årene.

– Det har vært vanskelig å livnære seg. Det har vært vanskelig å få noen inntekt fra avisen, spesielt det siste året, sier han.

– Så jeg har slitt med å ha nok penger til mat, og jeg har heller ikke hatt noe ordentlig bosted i det siste. Jeg har bodd på campingplassen. I tillegg har helsa mi blitt dårligere.

Sysselmester Lars Fause opplyser til NRK at beslutningen om utvisning er hjemlet i Svalbardloven og forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard (av 2016).

Spesiell forskrift

Sysselmesteren sier det alltid er alvorlig å skulle gripe inn i folks rett til å bo der de vil, men at det i denne saken var nødvendig.

– Det er slik at vi har en forskrift her på Svalbard som gir muligheten til det hvis man for eksempel ikke kan forsørge seg selv, sier han.

– Denne forskriften er spesiell, og det krever sterke og gode begrunnelser. Her er det gjort en grundig saksbehandling som er akseptert av vedkommende.

Sysselmesteren opplyser at Sabbatini har fått anledning til å ta til motmæle mot vedtaket, og gitt mulighet til selv å velge advokat på det offentliges bekostning.

– Men kan det ikke gjøres unntak?

Lars Fause

Sysselmester Lars Fause.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Folk kan flytte til Svalbard og bo her, men det er altså en forutsetning at de kan ta vare på seg selv. Det er et politisk spørsmål om reglene skal stå ved lag. Det er en større diskusjon som jeg ikke skal foreta.

Sysselmesteren påpeker imidlertid at bestemmelsen brukes svært sjeldent.

De siste fem årene er det en eller to som har blitt bortvist per år. Da er det stort sett på grunn av fare for kriminalitet eller fare for gjentatt kriminalitet, men det er også personer som er bortvist med samme begrunnelse og med samme hjemmel som i denne saken.

– Kan påklages

Professor i rettsvitenskap Øystein Jensen ved Fridtjof Nansens Institutt, sier at en håndhevelse av Svalbardloven kan berøre menneskerettigheter.

Professor i rettsvitenskap Øystein Jensen ved Fridtjof Nansens Institutt.

Professor i rettsvitenskap Øystein Jensen.

Foto: Fridtjof Nansens Institutt

– Men myndighetene har alltid i vedtak om utkastelse plikt til å vurdere om man faktisk bryter menneskerettighetene, sier Jensen.

– Jeg antar at det er gjort i saken og at man har konkludert med at dette er innafor relevante menneskerettsforpliktelser.

Han mener at saken med Mark Sabbatini skiller seg fra andre saker der innbyggere på Svalbard har blitt bortvist fra øysamfunnet.

– Saken viser hvilke lover som bør og skal gjelde på Svalbard, og blant annet forholdet til menneskerettighetene. Svalbardtraktaten, som krever at Norge holder øygruppen åpen for andre enn bare nordmenn, er også aktuell her.

– Da blir det vanskelig å tilby tjenester i samme omfang som på fastlandet. Det gjøres hele tidene vurderinger av norske myndigheter, sier Jensen som ikke vet om spørsmål om bortvisning spesifikt har vært diskutert.

Vedtaket kan klages på og tas til domstolene, ifølge professoren.

Håper å komme tilbake

På grunn av situasjonen Mark Sabbatini har vært i den siste tiden, var han ikke overrasket da den endelige beslutningen om utkastelse kom.

Mark Sabbatini

– Jeg har avfunnet meg at jeg må forlate Svalbard, sier Mark Sabbatini.

Foto: Bjørn-Arild Schancke / NRK

– Jeg så den komme, og ventet dårlige nyheter. Men jeg har avfunnet meg med det, og det er nok den riktige beslutningen. Jeg føler meg ikke urettferdig behandlet, det er sånn reglene på Svalbard er.

– Vil du komme tilbake til Svalbard?

– Det er ingen tvil om at jeg har lyst til å komme tilbake hit. Svalbard er det stedet jeg elsker mest. Men akkurat nå er målet mitt å finne et nytt eventyr.

Longyearbyen, svalbard, nedsiden av byen

– Jeg oppdaget hvor unikt samfunnet her er, og tenkte at det var det perfekte stedet å starte en avis, sier Mark Sabbatini. Han fikk 13 år som innbygger i Longyearbyen på Svalbard.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK