Jarle Andhøy tapte ankesaken i lagmannsretten

Jarle Andhøy tapte ankesaken mot Norsk Polarinstitutt i Hålogaland lagmannsrett.

Jarle Andhøy

Jarle Andhøy tapte ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten (NTB/SCANPIX) / NTB scanpix

Hålogaland lagmannsrett dømmer polfareren Jarle Andhøy til 30 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han må betale en bot på 45.000 kroner, samt dekke saksomkostninger på 10.000 kroner.

Jarle Andhøy ble i februar i fjor frifunnet i Nord-Troms tingrett etter en seiltur til Antarktis, uten norske godkjenninger. Med på turen var blant andre komikeren Anne Kat. Hærland og artisten Petter Baarli.

Andhøy mente selv at han hadde fått tillatelse til ekspedisjonen fra argentinske myndigheter, og fikk medhold.

Men etter dissens fant retten ut at saken skal behandles i Hålogaland lagmannsrett. Årsaken til anken er at de mener tillatelsen ikke er tilfredsstillende, ettersom de mener den ikke kommer fra rett myndighet i Argentina.

(Artikkelen fortsetter under)

Jarle Andhøy og forsvarer Brynjar Østgård

Jarle Andhøy og forsvarer Brynjar Østgård i tingretten.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Han er overrasket

Fredag fikk Andhøy dommen forkynt.

– Han er overrasket over at lagmannsretten har vært så sikker på hvilket organ i Argentina som er riktig organ når det gjelder seilingstillatelse i Arktis. Bevisførselen var heller ikke tung, sier Andhøys advokat, Brynjar Østgård.

Han sier de tar dommen til etterretning, men sier også at de er overrasket over at retten ikke har trodd at Andhøy handlet i god tro da han trodde alle dokumenter og tillatelser var i orden fra argentinske myndigheter.

– Men vi registrerer at lagmannsretten registrerer dette annerledes.

Ønsker å ta saken til Høyesterett

Jarle Andhøy ønsker nå å søke om å få anke dommen videre. Østgård vil nå undersøke om det finnes grunnlag for å ta saken videre til Høyesterett.

– Saken er jo viktig, men problemet er at en lagmannsrettsdom ikke kan ankes på grunnlag av feil ved bevisvurderingen. Det er bare lovanvendelsen og saksbehandlingen som kan ankes. Men vår klient har bedt oss om å gjøre en slik vurdering, sier Østgård.