Hopp til innhold

Ja eller nei til regionreformen? Se debatten fra 10:00

Kommunereformen og regionreformen debatteres i Stortinget før de blir vedtatt.

Torsdag 8. juni behandler Stortinget både endringer i kommunestrukturen og ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Se debatten direkte fra klokken 10:00.

Siste: Det er forventet at Stortinget skal ta avgjørelsen klokken 16:00.

Regionreformen

Slik ønsker regjeringen at norgeskartet skal se ut. Den nordligste delen (i rosa) deles i to.

Regjeringens kommune -og regionreform har skapt sterke reaksjoner i hele landet.

19 fylker skal bli til 11 regioner. Dagens 428 kommuner skal bli til 354, 11 av de mot sin vilje.

I dag skal reformene vedtas i Stortinget.

Omstridt avgjørelse

Regionreformen slår fast at Nord-Norge skal deles i to: Nordland består som egen region, mens Troms og Finnmark slås sammen til én.

Men et klart flertall av befolkningen ønsker ikke en storregion i nord.

Lars Nehru Sand byline

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.

Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Det har vært en omstridt avgjørelse fordi den ikke har vært direkte ønsket av de to fylkene den gjelder, sier Lars Nehru Sand.

– For det andre har du avstanden og mange andre grunner til at man ser på denne sammenslåingen som ekstra spesiell, og at Nord-Norge burde vært håndtert som én sak, forklarer han.