Hopp til innhold

Ny forskning: Nå spiser isbjørn også rein

For noen tiår siden brydde isbjørnen seg knapt om reinsdyr. Nå er det flere som har begynt å inkludere dyret i kosten. Forskere tror flere reinsdyr og mindre sjøis kan være årsaken.

Denne reinsdyrkalven ble tatt av ei binne i 2018. Hun rakk ikke å spise dyret før forskerne overrasket henne.

Denne reinsdyrkalven ble tatt av ei binne i 2018. Hun rakk ikke å spise dyret før forskerne overrasket henne.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

For bare noen tiår siden var det nærmest utenkelig at isbjørnen på Svalbard skulle jakte på reinsdyr. Eksperter og fangstmenn mente at isbjørnen ikke brydde seg om det hardføre hjortedyret.

Men i år oppdaget Norsk Polarinstitutt, under sitt årlige feltarbeid, at flere isbjørner har inkludert reinsdyr i kosten sin.

Svalbardposten skrev først om den overraskende diettendringa til isbjørnen.

Tydelige spor

Seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, Jon Aars, er ansvarlig for forskningsprogrammet for isbjørn. Han sier de ikke har observert direkte at isbjørn har tatt reinsdyr, men at de har sett tydelige spor av at det har skjedd.

– Det vi så i år var blodsprut, og spor etter bjørnen der den har løpt etter reinsdyret, tatt en bråsving og tatt det, sier Jon Aars.

Jon Aars

Han er seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, og ansvarlig for forskningsprogrammet på isbjørn.

Foto: Mattias Høyem / NRK

Fikk med seg hele akten: – Det gikk virkelig hett for seg

Mindre sjøis

Forskeren ser ikke bort ifra at det var isbjørner som jaktet på rein før i tida også, men det var i så fall en sjeldenhet. Han sier det var færre reinsdyr på Svalbard for noen tiår siden, og isbjørnen var mer ute på isen. Dermed hadde den ikke så ofte anledning til å ta reinsdyr. Den hadde ikke kunnskap om hvordan den skulle gå fram.

– VI kan også se at rein og isbjørn går ved siden av hverandre og ikke bryr seg. Hvis rein er klar over at isbjørnen er der, tror vi den har god kontroll selv om bjørnen er 10-50 meter unna. Men hvis isbjørnen kommer nært og går til angrep, klarer de å ta dem.

Jon Aars forteller at de fulgte en binne som det var festet en sporingsenhet på halsbåndet til. De visste hvor hun hadde vært og fant et reinsdyrkadaver og sporene etter henne. Binna hadde ikke rukket å spise dyret før forskerne kom overraskende på henne.

– Så har vi hatt flere rapporter fra andre som har observert direkte at de har tatt reinsdyr, mens det ble jagd uti vannet.

Magnus Andersen, isbjørnbiolog og forsker ved NP, står ved hodeskallen til et reinsdyr som nylig var tatt av ei 13 år gammel binne som hadde en unge med seg. Bildet ble tatt i vår.

Magnus Andersen, isbjørnbiolog og forsker ved NP, står ved hodeskallen til et reinsdyr som nylig var tatt av ei 13 år gammel binne som hadde en unge med seg. Bildet ble tatt i vår.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Flere observasjoner

En annen rapport fra Van Keulenfjorden viser fire reinsdyr som var tatt av bjørn, sannsynligvis samme bjørn. Disse reinene ble jagd opp en bratt skråning og falt utfor. Forskeren forteller at det er gjort lignende observasjoner også tidligere. Reinsdyr som er pressa i veldig bratte heng,.

– Da får reinsdyret panikk og faller. Hvis isbjørnen skjønner at det virker, vil han benytte det som en metode sier Jon Aars.

Bra at isbjørn også spiser rein

Årsaken til at isbjørn tar flere rein tror forskerne er en kombinasjon av flere ting. Det er mer reinsdyr nå enn før, det vet man. Det er også klart at isbjørnen bruker mer til på land. Særlig om sommeren vil det være lange perioder hvor både bjørn og reinsdyr er på land på samme område. Forskerne tror også noen individer spesialiserer seg mer på reinsdyrjakt enn andre.

– De fleste observasjonene er gjort på Spitsbergen, men det er fordi det er mer folk der, sier Jon Aars.

Selv om sel er hovedretten, mener forskeren det er positivt at isbjørn også spiser rein. Det viser at de lærer å utnytte andre ressurser enn bare sel.

– Vi tror ikke de vil klare seg uten sel, og reinene er ikke så veldig store. Men når de ikke finner noe annet er det arktiske hjortedyret et viktig tilskudd i kosten, sier Jon Aars.