Hopp til innhold

Invasjon av snøkrabber i Barentshavet

Norske og russiske forskere regner med at det nå er mellom 100 og 200 millioner hannkrabber i fangstbar størrelse i Barentshavet, og bestanden vokser langt raskere enn bestanden av kongekrabbe.

Snøkrabbe

Mengden (biomassen) av snøkrabbe i Barentshavet er allerede flere ganger større enn mengden av kongekrabbe, som gjør potensialet for fiske etter snøkrabbe betydelig, skriver forskerne i kronikken.

Foto: Havforskningsinstituttet

I en kronikk på nettsidene til Framsenteret i Tromsø informeres det om den nye arten som i full fart krabber inn i Barentshavet.

Snøkrabben (Chionoecetes opilio) har siden midten av 1990-tallet først etablert seg øst i Barentshavet i russisk farvann og senere i norsk farvann nord og øst i Barentshavet.

Alf Håkon Hoel er Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, hvor Jan Sundet er Seniorforsker. De har skrevet kronikken hvor de forteller at de har observert snøkrabber så langt nord som Kong Karls Land og så langt vest som Hopendjupet.

Snøkrabbe

Bestanden av snøkrabbe øker betraktelig raskere enn bestanden av kongekrabbe.

Foto: Jan H. Sundet / Havforskningsinstituttet
Snøkrabbe

Kartet viser at mesteparten av snøkrabba i Barentshavet står i den russiske sonen. De røde feltene viser de tetteste forekomstene, i områdene som er merka med grønt er tettheten mindre. Stjernene markerer enkeltobservasjoner.

Foto: Havforskningsinstituttet

Øker raskt

Forskerne skriver at antallet snøkrabber i Barentshavet vokser. Raskt.

Bestanden vokser langt raskere enn hva bestanden av kongekrabbe har gjort, og den sprer seg raskt videre mot nord og vest. Den vokser og trenger stadig større leveområder.

Norske og russiske forskere regner med at det nå er mellom 100 og 200 millioner hannkrabber i fangstbar størrelse der. I tillegg kommer hunnkrabber og småkrabber.

Hoel og Sundet skriver at det er uvisst hvor snøkrabben kommer fra.

Det er en betydelig bestand i Tjsuktsji-havet nord for Beringstredet. Én teori er at den har spredt seg vestover langs Sibir-kysten. I så fall har den altså bokstavelig talt kommet krabbende inn i Barentshavet.

Kan bli en viktig ressurs

I kronikken kommer det frem at snøkrabben er en svært viktig ressurs i blant annet Canada.

I Beringhavet mellom Russland og USA (Alaska) og utenfor østkysten av Canada er det store fiskerier etter snøkrabbe, og i 2012 lå fangstene på ca. 27.000 tonn i Beringhavet, og ca. 50.000 tonn i havområdene øst for Canada.

Forskerne mener at snøkrabben kan bli en viktig ressurs også i Barentshavet.

I løpet av det siste året har to fartøyer drevet et fiske etter snøkrabben i Smutthullet under henholdsvis norsk og spansk flagg. Flere er i ferd med å rigge seg til.

Totalt ble det landet ca. 130 tonn snøkrabbe i Norge i 2013 fra det ene norske fartøyet. Førstehåndsverdien var ca. 55 millioner kroner.

Mengden (biomassen) av snøkrabbe i Barentshavet er allerede flere ganger større enn mengden av kongekrabbe, som gjør potensialet for fiske etter snøkrabbe betydelig.

I kronikken skriver de at de forventer at bestanden av snøkrabbe vil fortsette å vokse og spre seg ut over de områdene den er i dag.

Mye snøkrabbe utenfor Finnmark. Havforskningsinstituttet er overrasket.

VIDEO: Fiskerne fikk fylt teinene med snøkrabbe.