Hopp til innhold

Denne er på full fart mot Finnmark

Den har til nå vært en sjelden gjest, men nå ser det ut til at snøkrabben inntar finnmarkskysten for fullt.

Snøkrabbe

Snøkrabben utfordrer kongekrabben på bunnfaunaen i Barentshavet.

Foto: Havforskningsinstituttet

To fiskere dro nylig ut i Barentshavet for å se sjekke forekomstene av snøkrabbe (Chionoecetes opilio).

Etter en uke på tokt satt de tilbake med tre tonn.

– Vi har et gjennomsnitt som er såpass at vi tror et er grunnlag for et kommersielt fisker, sier fisker Gunnar Jensen om bord på «Arctic Wolf».

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Overrasket

Mye snøkrabbe utenfor Finnmark. Havforskningsinstituttet er overrasket.

VIDEO: Fiskerne fikk fylt teinene med snøkrabbe.

Snøkrabbe ble først tatt i Norge i 1996, nord for Båtsfjorden.

Krabbeforsker Jan Sundet er overrasket over mengdene.

– Jeg sa i sommer at det er neppe nok snøkrabbe til å fiske etter, sier Sundet og vedgår at det var en feilvurdering.

Han kan foreløpig ikke si hva dette vil få å si for bunnfaunaen.

– Men vi vet jo hvilke konsekvenser kongekrabben har hatt. Med dette får vi to arter, og da kan man tenke seg resultatet. Men vi har foreløpig ikke forskning på dette. Dette er likevel en fremmed art som ikke skal være her.

Han tror også at snøkrabben kan bli nyttig.

– I Canada er snøkrabbe den viktigste ressursen etter reker, påpeker han.

Kan forsyne

Hvor mye den faktisk fins av den her ute i den norske delen av Barentshavet, er fortsatt helt i det blå.

Men at det er nok er ikke fiskerne i tvil om.

– Vi ser jo for oss at vi i løpet av vinteren kan forsyne Arctic Catch i Vardø med et interessant volum av snøkrabbe fremover, mener de.

Nyheter fra Troms og Finnmark