Hopp til innhold

Innovasjon Norge etterforskes av politiet – Datatilsynet kan ilegge bot

Politiet åpner etterforskning mot Innovasjon Norge etter at en forretningsmann i Vadsø ble kredittsjekket ti ganger uten hjemmel. Selskapet som utfører kredittsjekkene reagerte i slutten av april, og ba Innovasjon Norge følge juridiske retningslinjer.

Ottar Zahl Jonassen

Ottar Zahl Jonassen sier han setter stor pris på at politiet vil etterforske de uhjemlede kredittvurderingene som er gjort av ham.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Økokrim har sendt anmeldelsen av Innovasjon Norge og én av saksbehandlerne deres i Vadsø, videre til Finnmark politidistrikt. Gründer Ottar Zahl Jonassen gikk til anmeldelse for å få klarhet i hvorfor han er blitt kredittsjekket en rekke ganger, og politiet varsler at de vil åpne etterforskning.

– Sakene vil bli etterforsket på vanlig måte, og vil kunne innebære at politiet innhenter forklaringer fra de involverte, sikrer eventuell dokumentasjon og iverksetter andre aktuelle etterforskingsskritt for å avdekke hvorvidt det er gjort noe straffbart, sier politiadvokat Marit Valan.

Politiadvokat Marit Valan

Politiadvokat Marit Valan skal lede etterforskningen som skal undersøke om Innovasjon Norge har brutt loven ved å kredittsjekke en forretningsmann ti ganger – uten hjemmel.

Foto: Politiet

Innovasjon Norge sier de ønsker å bidra til å få saken belyst. Torsdag ble det klart at selskapet kutter de ansattes tilgang til å gjøre kredittvurderinger.

– Vi tar anmeldelsen til etterretning og har all interesse av å samarbeide med politiet, slik at vi får klarlagt alle forhold i saken, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand.

Det er uklart hvor raskt etterforskningen av Innovasjon Norge vil være i gang.

– Vi har ikke formelt fått saken overført fra Økokrim ennå, og kan ikke si noe mer om den nå, sier politiadvokaten.

Forretningsmannen i Vadsø er glad for utviklingen i saken.

– Det er bra de tar saken alvorlig, jeg setter stor pris på det. Jeg føler at jeg endelig blir tatt på alvor, sier Jonassen.

Ottar Zahl Jonassen

Jonassen anmeldte saken for å få klarhet i hvorfor Innovasjon Norge har kredittsjekket ham – til nå – ti ganger.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kredittsjekk-selskap tok selv kontakt

Selskapet Bisnode, som utfører kredittsjekker på vegne av Innovasjon Norge, tok kontakt med statsbanken for noen uker siden. I en e-post som NRK har fått tilgang til, ble Innovasjon Norge bedt om å sørge for at vilkårene for tjenesten blir fulgt, slik at de juridiske retningslinjene rundt kredittopplysning blir overholdt.

I tillegg ber vi om at Innovasjon Norge, slik de er forpliktet, oppgir sitt saklige behov for kredittvurdering av [...] Ottar Zahl Jonassen som person, og selskapene han [...] er involvert i.

E-post fra Bisnode til Innovasjon Norge, 24. april 2020

– De har lagt seg flat og unnskyldt seg, men jeg har ennå ikke fått noe skikkelig svar på hvorfor Innovasjon Norge har gjort som de har gjort, sier Jonassen.

Innovasjon Norge forsikrer om at det nå skjer endringer.

– Som følge av denne saken foretar vi nå en fullstendig gjennomgang av våre retningslinjer og rutiner knyttet til bruken av kredittopplysningsverktøy, sier Welle-Strand.

Liv Anne Holst

Markeds- og kommunikasjonssjef Liv Anne Holst sier Bisnode har gjort som pålagt i konsesjonen for kredittopplysning.

Foto: Mikaela Berg / Dagens Næringsliv

Bisnode vil i dag ikke si noe om hvordan de vurderer denne bruken av kredittsjekk-tjenestene sine.

– Vi har håndtert saken i de rette kanalene og har gjort det som er pålagt ut ifra vår konsesjon for kredittopplysning. Vi har hatt en ryddig prosess både mot vår kunde, omspurte og myndighetene, sier markeds- og kommunikasjonssjef Liv Anne Holst.

Usikkert om flere er kredittsjekket

Innovasjon Norge opplyser fredag at det totalt er fire personer i det statlige selskapet som har utført kredittsjekker av Ottar Zahl Jonassen og hans selskaper. NRK har snakket med én av dem, vedkommende ønsker ikke å la seg intervjue.

Kristin Welle-Strand, Innovasjon Norge

Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand sier det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd med bruk av kredittsjekk i Innovasjon Norge, og hvorfor.

Foto: Agnete Brun

– Vi har intern oppfølging av alle fire. Nå er det viktig for oss å få klarhet i hva som har skjedd og hvorfor. Vi vil vurdere konsekvenser for dem som et ledd i den interne oppfølgingen, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand.

Det er usikkert om flere enn vadsømannen har blitt utsatt for de uhjemlede kredittsjekkene.

– Vi kan ikke utelukke at det har funnet sted andre kredittvurderinger uten saklig grunnlag. Men vi har klare retningslinjer for når vi skal utføre kredittsjekk og har dermed ingen grunn til å tro at det er noe stort omfang av dette, sier Welle Strand.

Ylva Marrable, Datatilsynet

Seksjonssjef Ylva Marrable sier Datatilsynet tidligere har ilagt overtredelsesgebyr til selskaper som har hentet inn kredittvurderinger uten hjemmel.

Foto: Ilja C. Hendel

Kan bli bøtelagt av Datatilsynet

Opplysningene som kommer fram i en kredittvurdering blir sett på som sårbare, ifølge Datatilsynet.

– En kredittvurdering kan si mye om enkeltpersoners økonomi, og for mange oppfattes slike opplysninger som svært beskyttelsesverdige, sier seksjonssjef Ylva Marrable.

Om Datatilsynet slår fast at det ikke var grunnlag for kredittsjekkene, kan det føre til at Innovasjon Norge blir bøtelagt, så fremt det ikke kommer i konflikt med politiets forfølgelse av saken.

– På generelt grunnlag kan vi si at Datatilsynet i flere lignende saker har reagert med overtredelsesgebyr, sier Marrable.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Brannvesen ved Hammerfest lufthavn etter brannalarm.

Hammerfest lufthavn åpen igjen etter brannalarm

Lossing av frossen torsk

Anbefaler dramatisk kutt i torskefisket