Hjemplassen din kan få heder og ære

For første gang i historien skal det deles ut en pris til Norges mest attraktive by. Men så langt har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fått inn bare ett forslag fra Troms.

Siste solstråler

Det må være flere byer og tettsteder som kan nomineres til årets mest attraktive by, mener kommunalministeren.

Foto: Trond Robertsen / Metereologisk Institutt

Det er Tromsø som er foreslått. Nå etterlyser de flere forslag, men du har kort tid på deg for på mandag 23. mars går fristen ut.

De som vinner får ikke bare heder og ære. Her har departementet gitt 250.000 kroner i prispenger.

«Det har kommet inn over 300 nominasjoner på Facebook, men vi savner flere kandidater fra Troms skriver departementet.»

Trenger ingen bystatus

Det er kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, som har lansert prisen. Hensikten er å få opp kvaliteten på boforhold og forurensning. Prisen skal inspirere til god og positiv byutvikling.

Byutvikling og Urban design

Byutvikling

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

«Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter.»

Like før fristen har departementet fått forslag på blant andre Arendal, Drammen, Hamar, Bodø, Bergen, Oslo og Kristiansund, men også mindre steder som Brumunddal, Flekkefjord og Randaberg.

En profesjonell jury, ledet av statsviter og førsteamanuensis Erling Dokk Holm, vil vurdere de nominerte byene og stedene. Tre-fem finalister skal besøkes og vurderes.