Hopp til innhold

Hurtigruten vil flytte fra sentrum av Tromsø

Hurtigruten ASA planlegger å flytte fra sentrum av Tromsø. I Eidkjosen, en mil fra byen, planlegger selskapet å bygge privat kai, hurtigruteterminal og opplevelsessenter.

Hurtigruta på tur inn Tromsø

Det kan bli slutt på at hurtigrutene legger til kai i sentrum av Tromsø.

Foto: Robert Greiner / NRK

– Vi har kjempeplaner for Tromsø som arktisk reiselivshovedstad, sier administrerende direktør Daniel Skjeldam til Nord24.

Samtidig kritiserer han kommunen som han mener har spilt fallitt. Han sier han har vært i fire møter med kommunen for få fart på reiselivet, men uten å nå fram.

Intensjonsavtale i Eidkjosen

I det nye anlegget, som skal bygges opp i Eidkjosen, planlegges det nye anlegget. Planene er på skissestadiet foreløpig, men Skjeldam sier de har gjort analyser som viser at de vil tjene på et slikt prosjekt.

Hurtigrutens planer i Eidkjosen

Her er skissen som viser Hurtigrutens planer i Eidkjosen.

Foto: Hurtigruten

Hurtigruten ASA har en intensjonsavtale om å kjøpe to eiendommer og kai fra Eidkjosen industripart. Har lå inntil nylig Marine Slip & Motor som nå er konkurs. Planene innebærer en 140 meters kaifront som er tilpasset Hurtigrutens flåte, sier prosjektleder Stein Lillebo.

Her skal de også ta godshåndteringen og håndtere anløp av 235 000 reisende. Dette blir også hjemmehavn for to av selskapets ekspedisjonsskip.

Konflikt med Tromsø havn

Hurtigruten har vært i konflikt med Tromsø havn i flere år, de mener havna krever for høye avgifter.

Daniel Skjeldam

Administrende direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten ASA sier de har kjempeplaner for Tromsø som reiselivshovedstad i nord.

Foto: Arne Flatin / NRK

I dag betaler de 5,5 millioner kroner i året i avgifter for å bruke Tromsø havn. Når det nye Prostneset åpner vet de ikke hva kostnadene blir.

– Det er null forutsigbarhet, null dialog. Vi driver et selskap som investerer i skip til milliarder. Da må vi har forutsigbarhet. Lokalisering her i Eidkjosen, med nær tilgang til de vanvittige opplevelsene i området, gir samtidig et stort inntektspotensial sier Skjeldam til Nord24.

Styreleder i Tromsø havn, Jarle Heitmann, mener de har bidratt til forutsigbarhet.

– Vi har sagt at de ikke skal få økte kostnader ut over det de har i dag. Så forstår jeg at det er usikkerhet og et ønske om dialog. Det tar jeg til meg, og vil ta initiativ til dialog om det fortsatt er et ønske om det, sier han til Nord24.

Han sier det er viktig å beholde Hurtigruten i Tromsø sentrum.

Ordfører Kristin Røymo beklager sterkt hvis Hurtigruten dropper anløp i Tromsø sentrum.

– Det vl være trist for Tromsø, sier hun til NRK.

Stein Lillebo

Prosjektleder Stein Lillebo foran området i Eidkjosen der det nye anlegget planlegges etablert.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Men hun forstår frustrasjonen til administrende direktør Skjeldam når han sier det er uforutsigbart å ikke vite hvor mye havneavgift selskapet skal betale med den nye havneterminalen.

– Jeg håper det vil la seg gjøre å komme i en dialog med selskapet, sier hun.

Det er ikke den eneste havna selskapet er i konflikt med. Nylig ble det kjent at de anker en dom i Hålogaland lagmannsrett der de tapte en sak mot Bodø havn, en sak de hadde vunnet i tingretten.