Hopp til innhold

Hurtigruten tapte mot Bodø havn: – Vi er sterkt uenig i dommen

I fjor ble Bodø havn dømt til å tilbakebetale Hurtigruten tre millioner kroner for å ha tatt for høye havneavgifter. Men i dag kom dommen i lagmannsretten, som endte med full frifinnelse for Bodø havn.

Hurtigruta Finnmarken ved kai i Bodø havn

Hurtigruteskipet Finnmarken ved kai i Bodø havn. I fjor ble Bodø kommune dømt til å tilbakebetale Hurtigruten tre millioner kroner for å ha tatt for høye havneavgifter.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Vi er umiddelbart skuffet og er sterkt uenig i dommen, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten til NRK.

Stein Lillebo

Stein Lillebo er prosjektleder for Hurtigruten.

Foto: Hurtigruten

– Mye taler for at vi anker, fortsetter han.

Bakgrunnen for konflikten er det Hurtigruten mener er ulovlig prising av hurtigruteanløpene. Bodø havn, og mange andre havner, tar betalt for 48 timer kaileie hvert døgn, noe Hurtigruten liker dårlig all den tid skipene bare ligger til kai fire timer i døgnet.

Siden den nye havneloven trådte i kraft for fem år siden, har selskapet opplevd en kostnadsøkning på over 30 millioner kroner. I fjor betalte Hurtigruten mer enn 100 millioner kroner i havneavgifter.

Det første slaget

Det er mange som har fulgt spent med på hvordan slaget mellom og Hurtigruten og Bodø havn skulle ende.

Hurtigruten er i lignende konflikter med en rekke andre havner og har sendt et tilbakebetalingskrav til 24 havner med henvisning til en urimelig høy kaileie.

Til sammen er kravet på 120 millioner kroner.

– Blir det nå vanskelig for Hurtigruten å vinne frem med kravene mot de andre havnene?

– Denne dommen kompliserer saken. Men vi skal først avvente en eventuell anke. Vi ønsker selvfølgelig fortsatt å forhandle med alle havnene, også Bodø, sier Lillebo.

Fornøyd i Bodø

I Bodø er de naturligvis godt fornøyd med å bli frikjent.

– Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå brakt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, hverken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø Havn KF i en pressemelding.

– Lagmannsretten har etter vårt syn gjort en grundig gjennomgang og vurdering av saken. Vi kommer tilbake med flere kommentarer når vi har fått gjennomgått dommen som er på hele 41 sider, sier styreleder Adelheid Kristiansen.

Mener samferdselsministeren bør gripe inn

Hurtigruten mener at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå må gripe inn i situasjonen.

– Samferdselsministeren må sikre et forutsigbart system der havnelovens intensjon om virksom konkurranse og kostnadseffektive havner til det beste for brukerne oppfylles. Sjøfarten, og da særlig rutegående skip, trenger beskyttelse mot urimelige prisvilkår i kommunale monopolhavner, sier Lillebo.

Saken oppdateres