Historisk utvalg i Kåfjord

I Kåfjord er et kvenpolitisk utvalg nå valgt. Kåfjord er første kommune som etablerer et eget utvalg for kvenske saker. Utvalget består av Arthur Kjelstrup Olsen, Lisa Vangen, Anette Seppälä, Aud Marthinsen og Elling Vatne som blir leder av utvalget. Mandatet er foreslått å være: «Kvenpolitisk utvalg skal jobbe for å legge forholdene til rette for et inkluderende samfunn som ivaretar, synliggjør og utvikler det kvenske språket og kulturen» og skal vedtas 9. november.

Arthur Kjelstrup olsen, Lisa vangen, Anette Seppälä og Elling Vatne.
Foto: privat