Første kommunen i landet til å ta kvenene inn i varmen

Kåfjord kommune blir den første i landet som tar kvenene inn i kommunens politikk. Nå ber ordføreren om at andre kvenkommuner kommer etter.

Manndalen, skilt på tre språk

I kommunen der tre stammers møte har vært sentral, skal det nå opprettes et kvenpolitisk utvalg i tillegg til et samepolitisk utvalg.

Foto: privat foto

Det er formannskapet som enstemmig sier ja til at det skal opprettes et kvenpolitisk utvalg i kommunen. Saken skal avgjøres av kommunestyret i april.

I vedtaket fra formannskapet heter det at utvalget skal ha fem medlemmer og være på plass fra 1 juni i år.

Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad er glad for at et enstemmig formannskap går inn for dette.

– Det er viktig fordi man får en større og tydeligere markering av kvenpolitiske interesser og det vil gjøre at kvenske interesser og synspunkter lettere kommer fram i lag med andre politiske synspunkter, sier han.

Isaksen Lyngstad mener det gir en enklere samordning og helhetstenkning rundt det kvenpolitiske. Han håper den kvenske delen av Kåfjord blir mer synlig.

– Vi er jo et folk av tre stammers møte, sier han.

Bernt Eirik Isaksen

Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad mener det er viktig å få en synliggjøring av kvenpolitiske interesser i kommunen.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Det legger også Svein Leiros (Sp) vekt på.

– Vi er et folk av tre folk. Kåfjord kvenforening er stor og har mange aktive medlemmer så jeg tror det er utrolig viktig å også løfte de kvenpolitiske spørsmålene. Det er utrolig stas at vi fra Kåfjord har gjort dette vedtaket som har stor betydning for de kvenpolitiske spørsmålene i kommunen og ikke minst i hele regionen tror jeg.

Vil få en større plass i samfunnsdebatten

Det er Kåfjord kvenforening som har bedt politikerne om at det opprettes et kvenpolitisk utvalg i kommunen. Begrunnelsen fra foreningen har vært at den kvenske delen av kommunen blir lite påakta i de kommunale prosessene.

Leder Elling Vatne er svært glad for vedtaket.

Elling Vatne - Riddu Riđđu

Leder av Kåfjord kvenforening, Elling Vatne, er glad for vedtaket. –Det er mange områder der det kvenske er forsømt, sier han.

Foto: Laila Lanes/NRK

– Det er positivt at vi når frem med det vi mener er våre rettigheter om å kunne delta i samfunnsdebatten. Vi håper det kan bidra til noe positivt og at det kvenske skal få en større plass blant politikere og i samfunnet generelt. Det er jo forsømt på mange måter tidligere så jeg håper vi kan bli mer synlig framover enn det vi har vært.

– Hva tenker du at dere kan bruke utvalget til?

– Vi ser at det er mange områder der det kvenske er forsømt, og her kan vi på en god måte få diskutert og drøfta tingene sammen med politikere og fremme våre synspunkter på en god måte som vi ikke har kunnet gjøre tidligere.

Ber andre kommuner følge etter

Kåfjord er dermed den første kommunen i landet som tar kvenene inn i politikken på denne måten.

– Det er spennende og litt nybrottsarbeid, det er på sin plass og det er på tide, sier Lyngstad Isaksen.

Svein Leiros

– Det er utrolig stas at vi fra Kåfjord har gjort dette vedtaket, sier Svein Leiros.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Både han, Svein Leiros og Elling Vatne håper at andre kommuner kommer etter.

– Jeg håper at andre kommuner gjør det samme, sier Lyngstad Isaksen.

Elling Vatne støtter oppfordringen.

– Jeg håper flere og flere kommuner blir oppmerksom på den kvenske dimensjonen og at vi får fremma det på en god måte i dialog med politikere og lokalsamfunnet slik at vi kan få en rettmessig oppmerksomhet, sier han.

Saken skal avgjøres av kommunestyret i april. Før det skal organisering, kostnader og andre formelle ting være utreda, sier Lyngstad Isaksen.