Her er havbunnen i Barentshavet

Mareano har vært på tokt for å kartlegge havbunnen i Barentshavet. Se resultatet her.

Dette er bildene fra det nyeste toktet som det offentlige kartleggingsprogrammet Mareano har gjennomført i Barentshavet.

Området de har undersøkt er på om lag 9.500 kvadratkilometer, noe som tilsvarer landarealet for Rogaland fylke.

Ved hjelp av fartøyer med ekkolodd har de kartlagt havbunnen og laget grafikk som viser formasjonene på flere hundre meters dyp.

Ble overrasket over funnene

Det er noen funn som har overrasket forskerne.

– Dette var forventet å være et flatt område, men det er veldig mye detaljstruktur på havbunnen. Det har nok overrasket oss, og det er veldig mange såkalte pockmarks. Det er groper i havbunnen der det har sevet ut gass eller væske en gang i tiden, sier Hanne Hodnesdal.

Hun er Kartverkets ansvarlige for dypdekartlegginga, og legger til at disse pockmarks-ene ikke nødvendigvis betyr at det finnes olje eller gass i området i dag.

– Vi undersøker overflaten, og Olje- og Energidirektoratet undersøker det som er under havbunnen, sier hun.

Lydbølgene som sendes ut fra ekkoloddet gir likevel Kartverket gode data om hva havbunnen består av.

– Om det er steinbunn, får vi sterke signaler tilbake. Sandbunn gir svakere signaler, sier Hodnesdal.

Barentshavet3
Foto: Mareano

Nytt tokt i år

Undersøkelsene kan avdekke koraller på havbunnen, pløyespor etter isfjell og sandbølger. Senere skal forskerne gjennomføre et andre tokt, der det blir tatt video og sedimentprøver av havbunnen.

– Da kombineres resultatene med terrengmodellene vi har kartlagt nå, og vi får et flatedekkende kart av naturen på havbunnen, sier Hodnesdal.

Toktet som resulterte i bildene av havbunnen ble gjennomført ifra 2011 til 2013. Den siste kartleggingstoktet i Barentshavet starter i løpet av året.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen