Her er de dårligst i landet i matte: - Vi har ikke prioritert det

Andelen norske elever som stryker på matematikkeksamen i 10-klasse er økende. Verst karakterer har elevene i Finnmark.

Sandfallet skole

Sandfallet skole i Alta ligger under landsgjennomsnittet for eksamenskarakterer i matte blant 10-klassinger.

Foto: KRISTIAN SØNVISEN BYE/NRK

Alta ungdomsskole

Alta ungdomsskole ligger godt under landsgjennomsnittet i matte.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

På Alta ungdomsskole får 10-klassingene i snitt 2,1 på matteeksamen, og på Sandfallet skole i samme kommune får de 2,8.

Til felles har de to skolene at de ligger under landsgjennomsnittet, og at de ligger i det fylket i landet der elevene gjør dårligst på matteeksamen, Finnmark.

– Ikke prioritert

Skolesjef i Alta kommune Mads Stian Hansen sier at kommunen er svært misfornøyd med tallene.

– Vi har brukt mye tid på å prøve å finne ut hvorfor det er sånn. Det er ikke noen enkel forklaring som utpeker seg som enestående, sier han.

Mads Stian Hansen i hovedutvalg for oppvekst og kultur

Mads Stian Hansen er skuffet over karakterene i Alta.

Foto: Astrid Krogh

– Vi har for få lærere med høy matematikkompetanse. Og så har vi ikke prioritert realfag og mattematikk godt nok de siste årene.

Det er ikke bare i Finnmark at elever sliter med matte. Norske tiendeklassinger blir stadig dårligere. Fire av ti av dem som kom opp i skriftlig matteeksamen i år fikk karakteren 1 eller 2.

2,9 er snittkarakter ved skriftlig eksamen, mot 2,3 i Finnmark.

Nye tiltak

– I Alta kommune har vi iverksatt mange tiltak for å gjøre noe med dette. Blant annet har vi meldt 13 lærere inn for videreutdanning i matematikk fra høsten av. Vi har søkt om, og fått lov til, å være realfagskommune, sier skolesjef Hansen.

Dette sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isakens (H) at han vil følge med på.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning under en pressekonferanse i Kunnskapsdepartementet i Oslo onsdag formiddag.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Før sommeren fikk 34 kommuner status som de første realfagskommunene i landet. Det blir veldig spennende å følge med på arbeidet som gjøres i Alta og i de andre realfagskommunene, sier han.

Regjeringen har lagt frem en ny, nasjonal realfagsstrategi som skal gjelde i perioden 2015-2019.

Skolesjef Hansen sier at kommunen har søkt om lærerspesialiser fra den nasjonale satsingen som regjeringen har satt i gang.

– Tre av våre lærere er innvilget til å bli lærerspesialister. I tillegg har vi et regneveiledernettverk med veiledere på alle skolene våre i Alta. Dette nettverket ønsker vi å styrke betydelig gjennom de satsingene som vi skal være med på.

– Må ha tro

Andelen elever nasjonalt som fikk karakteren 1 på skriftlig eksamen i matematikk i 2015 var 14,5 prosent. I skoleåret 2010-11 var denne andelen 8,9 prosent.

– Det kan vi ikke leve med, sier kunnskapsministeren.

Standpunktkarakteren i matte er 3,5 nasjonalt. Til sammenligning har Finnmark 3,2 i snitt. Det er siden skoleåret 2010-11 en nedgang fra 3,5.

Det håper skolesjef Hansen at blir en forandring på, i alle fall for Altas del.

– Å løfte skoleresultater, endre praksis og forbedre praksis, tar tid. Vi må tørre å ha tro på tiltakene som skal gjennomføres over tid, slik at vi får flinkere elever.