Hopp til innhold

Henter unike klimadata fra Arktis

Det kan bli rekordlav utbredelse av sommerisen i Polhavet i år.

Is i arktiske strøk

Nok en gang går det mot rekord lav isutbredelse i Arktis.

Foto: Sylvi inez Lijegren / NRK

Nalan Koc

Professor Nalan Koc ved Norsk Polarinstitutt.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

– Det kan gå mot ny rekordlav utbredelse av sommerisen i Arktis i år. Det sier leder for det nyopprettede forskningssenteret ICE, som skal overvåke is og klima på kloden, professor Nalan Koc ved Norsk Polarinstitutt.

I august leder hun det første store ICE-toktet til Arktis som skal se på hvordan is og snø påvirkes av klima. Toktet går til Rijpfjorden ved Nordaustlandet på Svalbard.

– Vi skal registrere både fysiske og biologiske prosesser, sier Koc som leder et tokt på 19 forskere fra institusjoner i inn- og utland. I tillegg til forskning på isen, skal vi også registrere klimaets effekter på økosystemet og de isavhengige artene.

Det er forskningsfartøyet «Lance» som tar forskerne inn i Rijpfjorden på om lag 80 grader nord, en fjord som ikke har tilsig av varmt atlanterhavsvann, og derfor er et genuint arktisk fjordområde.

Unike målinger

– Vi skal gjøre unike målinger som skal bidra til arbeidet med den nye IPCC-rapporten (se faktaboks). Ettersom endringene på kloden skjer så hurtig, er det viktig med ferske data som gjør at vi kan forbedre dagens klimamodeller og få større presisjon i fremtidige prognoser, sier Koc.

Det kan bli rekordhøy nedsmelting i Polhavet i sommer. Istykkelsen er blitt mindre og den gamle flerårsisen er i ferd med å forsvinne. Høy temperatur i april og mai har ført til rask nedsmelting av isen i år.

Utbredelse av sjøis i arktis

Utbredelse av sjøis i arktis i 2010.

Foto: National Snow and Ice Data Center

– Det er likevel vanskelig å forutsi hvordan isen ligger på nordsiden av Svalbard i august. «Lance» er ikke et isgående fartøy beregnet på tyngre is, og vi er forberedt på å oppsøke alternative områder dersom forholdene blir vanskelige, sier hun.

Toktet har også med helikopter som skal fly ut slik at det kan opprettes målestasjoner på isen lenger nord i Polhavet.

Nordområdesatsing

ICE-senteret har tidligere i år gjennomført ett større forskningstokt i Antarktis. Dette var en landbasert ekspedisjon på Fimbulisen i Dronning Maud Land, som er den fjerde største isbremmen i Antarktis.

Senteret er en del av regjeringens nordområdesatsning, og er et nasjonalt kompetansenter som skal styrke forskning og overvåkning av is og klima i samarbeid med sentrale institusjoner i Norge.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.