Hopp til innhold

Mindre is bekymrer forskere

Frykt for store endringer i økosystem i Arktis med mindre is i Polhavet. Se video.

Video Istokt

Under isen finns et rikt liv som kan reduseres eller forsvinne. Foto: Peter Leopold/Norsk Polarinstitutt/ICE-senteret

– Vi frykter en større endring i de arktiske økosystemene med mindre is i Arktis.

Det sier marinbiolog og seniorforsker Haakon Hop ved Norsk Polarinstitutt etter det store ICE-toktet til områdene nordøst for Svalbard.

– Vi frykter for det arktiske økosystemet når iskanten etter hvert trekker seg nordover og blir liggende over de dype områdene i Polhavet. Da frakobles isen og fastlandet på øygruppa, og det økologiske systemet rammes. Men med mindre havis om sommeren og minkende flerårsis er det allerede en rekke isavhengige arter som får endrede levevilkår. For under isen finnes rikt plante- og dyreliv som andre arter beiter på, sier Hop til NRK.

Hop sier at det blant annet dreier seg om små krepsdyr og polartorsk som sel og sjøfugl lever av.

– Mindre is gir dårligere livsvilkår og vil forplante seg opp i næringssystemet. Isbjørn og sel blir rammet, det samme gjelder sjøfugl som må fly mye lengre distanser for å finne næring.

Resultatene fra forskningstoktet skal bidra til FNs klimapanels neste store rapport.

Håkon Hop

Marinbiolog og seniorforsker Haakon Hop på Norsk Polarinstitutt er bekymret livet under isen når ismengden i Polhavet minker.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Store ringvirkninger

En iskant som frakobles land og blir liggende utenfor kontinentalsokkelen som er 3-400 meter dyp, kan gi store ringvirkninger.

Dette skal ICE-forskerne studere nærmere etter ICE-toktet.

– Havdypet utenfor sokkelen på Svalbard er på flere tusen meter. Hvis iskanten blir liggende langt mot nord og siden smelter over dypt hav, vil organismene under isen synke ned på havbunnen og forsvinne ut av det næringsrike økosystemet vi i dag finner over kontinentalsokkelen, sier marinbiolog Haakon Hop.

Lite flerårsis

Mange av de isavhengige artene er allerede i en stress-situasjon fordi flerårsisen er i ferd med å forsvinne.

En del av dem er langtlevende og kan ha en livssyklus på opp til 6-7 år. For dem kan situasjonen som oppstår i nordområdene bli kritisk.

ICE-toktet registrerte isforholdene helt opp til 82. breddegrad, og ser for det meste ung og tynn is i områdene nordøst for Svalbard.

Toktet er det første toktet til Arktis i regi av det nye ICE-senteret i Tromsø, som ble opprettet i fjor som del av nordområdesatsningen.

NRKs reporter Sylvi Inez Liljegren fulgte ICE-forskernes tokt.Her kan du lese rapportene hennes fra forskningsturen.