Hemmelige Storskog-svar kan få etterspill

Torsdag holder regjeringen sin redegjørelse om Storskog bak lukkede dører på Stortinget. Opposisjonen forbereder etterspill i åpent lende.

Marit Arnstad

Møtene i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) er hemmelige og holdes bak lukkede dører, men Arnstad vil ikke uten videre akseptere at det som blir sagt, ikke kan følges opp åpent i Stortinget senere.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det kan være sider ved denne saken som taler for en åpen behandling i Stortinget, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Også i Ap og SV er man innstilt på å følge opp torsdagens redegjørelse i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Etter planen skal utenriksminister Børge Brende (H), justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) møte alle tre.

Asylsøkere kommer på sykkel fra Russland til Norge ved Storskog i Finnmark

Listhaug har siden februar i fjor hevdet at Norge hadde en enighet med Russland om å sende tilbake asylsøkere med multivisum, noe den russiske ambassaden benektet overfor TV 2 i desember.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Mange spørsmål

Møtene i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) er hemmelige og holdes bak lukkede dører, men Arnstad vil ikke uten videre akseptere at det som blir sagt, ikke kan følges opp åpent i Stortinget senere.

– Disse møtene skal brukes for å drøfte sensitive forhold. De er ikke ment for at en statsråd skal kunne gjemme seg bort og unnlate å svare på spørsmål om eget konstitusjonelt ansvar, sier hun.

Sp-toppen mener det er grunn til å spørre om Sylvi Listhaug har gitt Stortinget tilstrekkelig og korrekt informasjon om Storskog-dialogen med Russland og den såkalte tilbaketakelsesavtalen om asylsøkere.

Ba om redegjørelse

Listhaug har siden februar i fjor hevdet at Norge hadde en enighet med Russland om å sende tilbake asylsøkere med multivisum, noe den russiske ambassaden benektet overfor TV 2 i desember.

I kommunalkomiteen gikk en samlet opposisjon til det skritt å be Listhaug redegjøre åpent for saken, noe statsminister Erna Solberg (H) advarte sterkt imot og kalte "utenrikspolitisk risikosport". Hun foreslo i stedet at redegjørelsen ble holdt i DUUFK. I forrige uke ble det kjent at hun har fått gjennomslag for dette.

– Det er vanskelig å gå i rette med regjeringen når den sier en åpen redegjørelse vil kunne være til skade for norske interesser, sa Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til NTB.

Kontrollsak

I november i fjor ba Politiets utlendingsenhet (PU) om instruksendring fordi det i praksis hadde vist seg umulig å få returnert Storskog-asylantene til Russland. Regjeringen valgte så å instruere Utlendingsdirektoratet om at de rundt 1.300 asylantene med multivisum, likevel ville få sine søknader realitetsbehandlet i Norge.

Parallelt med initiativet fra kommunalkomiteen, som nå følges opp med redegjørelsen i DUUFK, kan Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité komme til å se nærmere på saken i etterkant. Ett sentralt punkt er hvorfor regjeringen ventet så lenge med å realitetsbehandle alle søknadene fra asylsøkere som er kommet via Russland.

Nyheter fra Troms og Finnmark