Helsesøster varslet om omfattende skolemobbing - sier opp fordi hun ikke blir hørt

Målselv-kvinnen har sendt en rekke avviksmeldinger, bekymringsmeldinger og varslinger om barn og unges oppvekst i kommunen.

Mellembygd oppvekstsenter

33 elever i Målselvskolen opplever seg mobbet av de ansatte. Her Mellembygd oppvekstsenter i Målselv, illustrasjonsfoto.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

En helsesøster i Målselv har sagt opp sin stilling fordi hun mener hun ikke blir tatt på alvor når hun varsler om mobbing.

«Verken mine bekymringsmeldinger, avviksmeldinger, varslinger eller kritiske tilsvar til håndteringen av at ikke alle barn i Målselv kommune sikres et godt psykososialt miljø, eller de unges egne stemmer og signaler blir tatt på faglig alvor av ledelse/administrasjon.»

Det skriver helsesøsteren i sin oppsigelse, der hun har jobbet i 17 år.

NRK har vært i kontakt med kvinnen, men fordi hun nå skal søke jobb ønsker hun ikke å la seg intervjue eller at navnet hennes skal bli brukt.

Hun hevder også at ingen i ledelsen og administrasjonen har gjort en bred, faglig kartlegging av om det finnes noen fellesnevnere mellom påstandene hun presenterer.

På Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider ligger svarene fra elevundersøkelsene de siste årene. Der har opptil 17 prosent av elevene i Målselv-skolene svart at de opplever mobbing 2–3 ganger i uka. De ferske tallene viser under tre prosent.

Unngå oppsigelse

Etter det NRK kjenner til har konflikten mellom helsesøsteren og administrasjonen pågått i flere år. Når hun nå sier opp, har hun også sendt oppsigelsen til de folkevalgte i Målselv, Arbeidsdepartementet, Arbeidstilsynet, fylkeslegen og Fylkesmannen.

I brevet skriver hun at hun velger å si opp for å unngå å bli oppsagt:

«Jeg vil ikke, på bakgrunn av erfaring, delta i noe oppsigelsesprosess med Målselv kommunes rådmann, men sier herved frivillig opp.»

Jobbet intensivt

Rådmann i Målselv, Hogne Eidissen, sier han har registrert at kvinnen har sagt opp, og tar det til etterretning.

– Vi tar det som blir lagt på bordet med den aller største alvor. Vi har fullt av folk som jobber innen skole, barnehage, helse og barnevern med at vi skal forbedre de forholdene som fra tid til annen dukker opp. Og det gjør vi, sier Eidissen.

– Stemmer de høye mobbetallene?

– Jeg vet ikke eksakt tallene, men det hørtes veldig høyt ut. Jeg vet at mobbetallene, etter at vi har jobbet intensivt med dem, har gått nedover. Jeg skal rapportere tilbake til kontrollutvalget innen første august med status, og informere om de faktiske forhold.

– Frykter dere å bli tatt i ørene?

– Om noen finner grunnlag for å ta oss i ørene, er de hjertelig velkommen. Vi er satt til å gjøre en best mulig jobb for de vi skal betjene, nemlig folket og ungene våre, sier rådmannen.

NRK har kontaktet ledende helsesøster Britt Engseth Stangnes. Hun henviser til rådmannen, og sier dette er en personalsak. Hun vil heller ikke kommentere de faglige påstandene fra sin kollega.