Hopp til innhold

Hele narkorettssaken skulle filmes – nå er opptakene ubrukelige

Både tiltalte og vitner forklarte seg over flere uker. Likevel sjekket ingen kvaliteten på videoopptakene.

Rettssaken mot Svein Ludvigsen

Opptakene kunne vært til stor hjelp i nye rettsrunder fordi de gir en mulighet til å ettergå forklaringene som ble avgitt i tingretten.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Nord-Troms tingrett har siden 2016 vært med på et prosjekt som skal styrke rettssikkerheten. Ved hjelp av videoopptak kan forklaringene fra tingretten brukes senere i neste rettsinstans.

Justisminister Jøran Kallmyr besøkte tingretten for kort tid siden og ble orientert om prøveprosjektet.

Opptakene kan være til stor hjelp i nye rettsrunder fordi de gir en mulighet til å ettergå forklaringene som blir avgitt i retten.

Men i oktober, da Nord-Norges største narkotikarettssak var oppe til behandling, sviktet lyden på videoopptakene.

De tiltaltes og vitnenes forklaringer er av så dårlig kvalitet at de er ubrukelige.

Statsadvokat Hugo Heinstein sier dette får konsekvenser for en ankesak.

– Samtlige må jo avgi nye forklaringer. Og vi er usikre på om de vil forklare seg på nytt for lagmannsretten. Det kan godt være at det ikke er tilfelle. Da får vi ikke de opplysningene og forklaringene, sier han.

– Vi må begynne helt på nytt. Det blir merarbeid og veldig mer ressurskrevende enn det kunne ha vært.

Hugo Henstein

– Vi må begynne helt på nytt. Det blir merarbeid og veldig mer ressurskrevende enn det kunne ha vært, sier statsadvokat Hugo Heinstein.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi har ingen rutiner på det

Statsadvokaten har nå bedt tingretten om å bedre rutinene for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Sorenskriver ved Nord-Troms tingrett, Unni Sandbukt beklager hendelsen, men sier de ikke klarer å se hvordan de kunne ha oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt.

– Det var en teknisk svikt. Opptaksutstyret fungerte underveis i saken, og vi hadde ingen indikasjoner på at det hadde skjedd en feil.

– Men kunne man ikke sjekket opptakene underveis i rettssaken?

– Vi har ikke noen rutiner på det. Skjermbildet ga indikasjon på at alt fungerte. Men vi kan være etterpåkloke og si at vi selvsagt burde ha gjort det.

– Det er klart at man bestandig kan bli bedre på ting. Nå er jo dette et prøveprosjekt, og da må man regne med prøving og feiling.

Ståle Åbotsvik og Unni Sandbukt

Tingretten vil nå skjerpe rutinene sine for unngå at noe lignende skjer igjen. Fra venstre: Ståle Åbotvik, administrasjonssjef og Unni Sandbukt, sorenskriver.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Skjerper rutinene

Administrasjonssjef i Nord-Troms tingrett, Ståle Åbotsvik, sier de nå har vært i kontakt med leverandøren av utstyret, som foreløpig ikke har klart å lokalisere selve feilen. Tingretten har nå endret på rutinene.

– Vi har installert en alarm på selve opptaksprogramvaren som gjør at den sender et alarmsignal når lyden blir borte på opptaket. I tillegg bytter vi ut en del utstyr slik at vi er sikre på at det ikke skaper problemer i framtida.

Åbotsvik legger til at prøveordningen med opptak i tingretten stort sett har vært gode frem til nå.

– Vi har gjort disse opptakene i to og et halvt år og vi har veldig mange gode opptak. Det ser vi også ved at lagmannsretten nå har gjenbrukt opptakene imellom 20 og 30 saker.