Hopp til innhold

Fiskere fortviler over russisk storøvelse

Russland har varslet rakettester med farevarsel for store deler av Barentshavet fra onsdag. Dette skjer samtidig som 100 norske fiskefartøy er i aktivt fiske i havområdet. Fiskerne mener at den russiske øvelsen er en overkjøring av Norge som kyststat.

Område for russisk militærøvelse i Barentshavet

Russland har varslet rakettester med en uvanlig stor sikringssone i Barentshavet fra onsdag til lørdag.

Foto: Barentswatch

Øvingsområdet for de russiske rakettutskytningene vil være store områder både utenfor og innenfor norsk økonomisk sone. Det reagerer avdelingsdirektør i interesseorganisasjonen for den norske havfiskeflåten, Fiskebåt, Sturla Roald kraftig på.

– Vi har opplevd tidligere at store områder er blitt stengt. Men for meg er det helt nytt at et annet land velger å opprette et fareområde i en så stor del av norsk økonomisk sone, sier Sturla Roald.

Sturla Roald

Avdelingsleder i Fiskebåt Sturla Roald ber norske myndigheter snarlig ta kontakt med russiske myndigheter for å få redusert øvingsområdet.

Foto: CF Wesenberg

Usikker på fortsatt fiske

Skipper på M/S Bjørkåsbuen og leder av Båtsfjord Fiskarlag Jens Einar Bjørkås Johnsen er fortvilt, både på egne og andre fiskeres vegne.

Han sier at det nå er om lag 100 fiskefartøy som nå driver hyse- og torskefiske i området der den russiske militærøvelsen er varslet.

Bjørkås Johnsen kaller det urovekkende, og synes fiskerne næringsinteresser ikke blir tatt seriøst. Han etterlyser en mer aktiv innsats fra norske myndigheter både for å få redusert øvingsområdet og bedre informasjon.

Tirsdag var han hjemme i Båtsfjord på grunn av uvær. Han oppdaget da at på det fiskefeltet han fisker ville det dagen etter pågå rakettester for den russiske Nordflåten.

Med bedre værutsikter var planen å dra ut på fiske onsdag. Det er det ikke sikkert det blir noe av.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi vet ikke om vi kan gå inn i området på eget ansvar, om det er helt forbudt å gå inn eller om det er bare et aktsomhetskrav til oss fiskere, sier Bjørkås Johnsen.

Jens-Einar Bjørkås Johnsen foran sin båt.

Leder av Båtsfjord Fiskarlag Jens-Einar Bjørkås Johnsen er i tvil om at det er forsvarlig å fiske i området der den russiske militærøvelsen er varslet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Totalt uholdbart

Interesseorganisasjonen for havfiskeflåten, Fiskebåt, fikk det første varselet om den russiske militærøvelsen sist lørdag.

Fiskebåt forholder seg nå til en melding fra Kystverket om at hele det store området i Barentshavet vil være farlig å oppholde seg for sjøfarende fra onsdag til lørdag.

Interesseorganisasjonen for havfiskeflåten kan komme til å anmode fartøy om å forlate området.

– Hvis vi ikke kommer i inngrep med norske myndigheter, så vil vår anbefaling være at man unngår det området, sier Sturla Roald i Fiskebåt.

Det russiske hangarskipet Admiral Kuznetsov utenfor norskekysten på vei mot Middelhavet, fotografert fra et norsk overvåkningsfly mandag 17. oktober.

Den russiske øvelsesaktiviteten er tilbake på nivå med øvelsene under den kalde krigen. Her er et tidligere bilde av det russiske hangarskipet «Admiral Kuznetsov» i havområdet utenfor Norge.

Foto: 333 Skvadronen / REUTERS

Brev til Utenriksdepartementet

Interesseorganisasjonen Fiskebåt tok opp saken i et brev til Utenriksdepartementet i går. Språkbruken i brevet er krass:

Fiskebåt mener det er totalt uholdbart at andre lands myndigheter fritt skal kunne beslaglegge store områder innenfor den økonomiske sonen på kort varsel uten noen form for konsultasjon eller hensyntagen til kyststatens fiskeriinteresser. Dette innebærer etter vårt syn en fullstendig tilsidesettelse av Norges rettigheter som kyststat som ikke kan aksepteres.

I brevet blir det bedt om at norske myndigheter snarlig tar kontakt med russiske myndigheter for å få opphevet fareområdet i norsk økonomisk sone, og gi en avklaring hvordan norske fartøyer skal forholde seg til områder med russiske farevarsel.

Ane Haavardsdatter Lunde, pressekontakt for utenriksministeren, i Utenriksdepartementet skriver følgende i en e-post til NRK:

Vi tar brevet fra Fiskebåt til etterretning. Dette er en sak Fiskebåt også tidligere har tatt opp med norske myndigheter.

Havretten gir Russland anledning til å gjennomføre marine militærøvelser i norske 200 mils soner, også i Barentshavet. Ifølge Havretten må Russland i slike tilfeller ta hensyn til norske rettigheter og plikter som kyststat. Vanlig praksis er at Russland varsler om at de gjennomfører øvelser på forhånd. Det har de også gjort denne gangen.

Norske myndigheter fortsetter å være opptatt av at russiske militærøvelser gjennomføres på en måte som ivaretar norske rettigheter etter havretten, som også gjelder våre fiskerirettigheter.

Den russiske ambassaden i Oslo skriver følgende i en e-post til NRK:

Det er ikke kjent for den russiske ambassaden i Oslo det at norske myndigheter har kontaktet den russiske side om denne saken.