Har svart Ptil – forsikrer forsvarlig drift på skandale-plattform

Oljeselskapet ENI Norge vil innen 7. mars ha en revidert plan for videre drift av Goliat. Petroleumstilsynet (Ptil) avventer selskapets plan.

Offshore-transport

ENI Norge har nå svart Petroliumstilsynet at de vil komme med en revidert plan for videre drift av Goliat-plattformen, etter å ha fått kraftig kritikk av Petroliumstilsynet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det vi kommer til å jobbe mye med nå framover er å gjennomføre revisjonen i et nært og tett samarbeid med arbeidstaker-siden, de tillitsvalgte, vernetjenesten på plattformen og organisasjonen ellers, sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff i ENI Norge.

Oljeselskapet som drifter Goliat-plattformen utenfor finnmarkskysten hadde fått frist til i dag med å svare Ptil om hvordan de skal sikre at driften er i tråd med lover og regler.

Finner stadig svakheter

Andreas Wulff

Kommunikasjonssjef i ENI Norge, Andreas Wulff, sier selskapet nå skal ha løpende samarbeid med blant annet de tillitsvalgte på Goliat-plattformen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tilsynet mener driften av plattformen ikke er forsvarlig, etter flere titalls alvorlige hendelser. Det både under byggingen i Sør-Korea og etter at de begynte å pumpe opp olje fra havbunnen i april i fjor.

Senest i helga fortalte NRK om en fersk granskingsrapport som slo fast at flere kunne ha omkommet under en arbeidsulykke sist sommer. En dekksoperatøren fikk alvorlige hodeskader som følge av at et ståltau traff vedkommende.

De ansatte på plattformen har fryktet for livet på grunn av manglende sikkerhet, noe også ENI har innrømmet og ansatte derfor en ny leder i august. Dette har tydeligvis ikke hjulpet:

– ENI har vist en dårlig evne til å gjennomføre planer som har vært, og det har stadig kommet nye funn om svakheter, sa direktør Inger Anda for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet sist uke.

Goliat

Den første oljen på Goliat-plattformen ble produsert 12. mars i fjor, og feltet ble offisielt åpnet 18. april 2016, to år forsinket.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Trygg på god drift

Andreas Wulff i Eni Norge er imidlertid trygg på at selskapet nå er på rett spor og at det blir slutt på uheldige hendelser på Goliat-plattformen.

– Ja. Jeg vil si vi har hatt en god utvikling den siste tiden. Også bærer vi selvfølgelig med oss en del av det som har skjedd tidligere. Mye av det som har kommet opp i media den siste tiden er knyttet til hendelser for en god del tid tilbake, sier han.

Til NRK sier Ptil at de tar meldingen fra ENI til etterretning og avventer selskapets plan. 7. mars vil oljeselskapet ha en revidert plan for den videre drifta av Goliat-plattformen.