Har plukket 15 tonn søppel på strendene

De siste fem årene har det blitt plukket mer enn 15 tonn med marint avfall langs strendene i Troms, og det meste av søppelet er plast. – Skremmende, sier miljøverndirektøren.

Marint søppel samlet inn fra strendene i Troms

Dette er noe av søppelet som Fylkesmannen i Troms har samlet inn langs strendene i fylket. I bakgrunnen av søppelberget skimtes miljøverndirektør Evy Jørgensen.

Foto: Fylkesmannen i Troms

De ansatte i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms har de siste fem årene plukket søppel langs strendene i fylket, noe som har resultert i et søppelberg på mer enn 15 tonn. Det bekymrer Evy Jørgensen, som er miljøverndirektør.

– Det er jo snakk om store mengder, men det man blir mest forferdet over er at forsøplingen ser ut til å ha skjedd over tid. Plastflasker og emballasje lå inni sanden i strandkanten og da vi tråkket på det grønne gresset, hørte vi plasten knase under.

Bekymret for mikroplast

Miljøvernavdelingen startet med søppelplukkingen for flere år siden som et ledd i å øke bevisstheten rundt marin forsøpling, og siden har det blitt årlige turer til de minst tilgjengelige områdene i fylket.

Hittil har Fylkesmannen i Troms, som har ansvar for forvaltningen av en rekke vernede områder, plukket søppel i Rekvika på Nordkvaløya, Nordvika på Rebbenesøya og Håja. I år var de på Lemmingvær, et naturreservat som er viktig for hekkende sjøfugl.

Marint avfall fra strendene i Troms

De siste fem årene har det blitt samlet inn 15 tonn med søppel fra strendene i Troms.

Foto: Fylkesmannen i Troms

– Vi danner 8000 tonn med avfall i Norge, og halvparten av dette havner i havet, som så brytes ned til mikroplast. Om vi plasserer dette i sentrum av Tromsø, ville vi stått med mikroplast til knærne. Mikroplasten i havet blir spist av både fisk og sjøfugl, og det kan inneholde mange skadelige giftstoffer. Det er skremmende, sier Jørgensen.

Miljøverndirektøren mener at det er viktig å rydde plast i hekkeområder. På verdensbasis er det beregnet at marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugl hvert år.

Plastoppfordring til forbrukeren

Ifølge miljøverndirektøren stammer halvparten av de mest vanlige plastfunnene i naturen, fra forbrukeren. Det viser en oversikt over hvilket avfall som ble funnet og ryddet under Strandryddedagen i Troms i 2014.

– Halvparten av gjenstandene var forbruksrelatert og plastavfall som vi har i det daglige. Det kan være plastflasker, q-tips eller filteret fra sigaretter. Alle kan bidra til at sitt eget søppel ikke havner i naturen ved å bruke de resirkuleringsordningene vi har sier. Putt søpla i lomma og kast det når du kommer hjem, sier hun.

Fylkesmannen i Troms varsler nå økt plast-tilsyn med industrien.

– Vi vil for eksempel sjekke om avløpsrenseanleggene klarer å filtrere bort den plasten som er malt opp, slik at den ikke havner i havet, sier Jørgensen.