Hopp til innhold

Har glemt bort de eldres tenner

Tidligere hadde mange eldre på sykehjem gebiss. Nå har stadig flere egne tenner, noe som gir de ansatte nye arbeidsområder.

Tannhelse

Også eldre trenger tannpussen to ganger om dagen. Det har de gjort noe med på Finnsnes.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

– Tannhelsen til de eldre har kanskje ikke har vært med i beregningen når det gjelder hva pleiere på sykehjem skal jobbe med. Tidligere hadde de fleste som bodde på sykehjem tannproteser, da var det enklere Nå er det stadig flere som har egne tenner, og da må vi gjøre noen forandringer i vårt arbeid, sier tannpleier ved Finnsnes tannklinikk, Tove Bendiksen til NRK.

– Det skorter på kunnskapen om tannhelse på sykehjemmene. Ser vi for eksempel på hva som står i lærebøkene i sykepleierutdanningen, nevnes tannhelse lite der, sier hun.

Etter å ha tatt en videreutdanning i helsefremmende og forebyggende omsorg, startet hun et prøveprosjekt på Finnsnes omsorgssenter.

Hver av de åtte avdelingene fikk en egen tannkontakt, de fikk i stand undervisning av de ansatte og laget veiledningshefter som pleierne kunne bruke i arbeidet sitt.

– Vi trenger tannpussen to ganger om dagen, og det er ikke alle som får den hjelpen de skal ha når de kommer på institusjon. Jeg kaller de ansatte på Finnsnes sykehjem for tannenglene mine. De så at det trengtes mer fokus på tannhelsen hos de eldre, sier Tove Bendiksen.

Og allerede har arbeidet gitt resultater.

– Samarbeidet med de ansatte er veldig godt og vi har minsket beboernes plager med smerter og ubehag.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark