Hopp til innhold

Refser forslag om tannhelsehjelp: – Unge voksne har stort sett bra tenner

– Hvis regjeringen vil hjelpe flest mulig som sliter med dårlig tannhelse, må innsatsen rettes mot helt andre aldersgrupper enn fra 21 til 24 år, sier tannlege Terje Fredriksen.

Terje Fredriksen, tannlege i Porsgrunn. Medlem av hovedstyret i Den norske tannlegeforening.

OPPGITT: Tannlege Terje Fredriksen skjønner lite av regjeringens prioritering av hvem som skal ha rett til subsidiert tannhelsehjelp.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Nylig ble det kjent at regjeringen vil gi lovfestet rett til tannhelsehjelp for personer mellom 21 og 24 år.

Barn og unge opp til 20 år har allerede rett til nødvendig tannhelsehjelp fra det offentlige.

Nå foreslås det altså at retten utvides til å gjelde såkalte unge voksne.

Egenandelen blir på 25 prosent.

– Penger på feil sted

Terje Fredriksen i Porsgrunn er en av flere tannleger NRK har vært i kontakt med.

Han mener regjeringens forslag må karakteriseres som skivebom.

– Jeg er ganske fornøyd med at de vil bruke mer penger på tannhelsesektoren, men jeg er mindre fornøyd med at de bruker pengene på feil sted.

Fredriksen, som også er medlem av hovedstyret i Den norske tannlegeforening, påpeker at personer mellom 21 og 24 år som regel har god tannhelse.

– Vi snakker om personer som har hatt gratis tannhelsehjelp hele livet. Hvis regjeringen vil hjelpe flest mulig og de som trenger det mest, burde forslaget omfattet personer i helt andre aldersgrupper.

Les også For dyrt: Én av fem drar ikke til tannlegen

Tannlege

– Økonomiske årsaker

Tannlegen tror økonomi er blant de viktigste årsakene til at regjeringens lovforslag er begrenset til å gjelde personer mellom 21 og 24 år.

– De har mindre behov for tannlegehjelp og da blir det billigere å hjelpe denne gruppen, mener Fredriksen.

Tannlege Terje Fredriksen i Porsgrunn. Medlem av hovedstyret i Den norske tannlegeforening.

Terje Fredriksen mener eldre mennesker burde blitt prioritert fremfor unge voksne.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Han påpeker at det ville blitt langt dyrere for staten om aldersgruppen ble utvidet.

– Én ting er at det ville vært snakk om langt flere pasienter, men dette er også personer vi av erfaring vet trenger mer behandling.

– Burde prioritert eldre

Fredriksen er tydelig på hvilken gruppe som har aller størst behov for tannlegehjelp, og som etter hans syn burde vært omfattet av lovforslaget.

– Jeg synes eldre mennesker burde blitt prioritert. Det er de som sliter og har de dårligste tennene.

I tillegg til unge voksne, foreslår regjeringen å lovfeste retten til nødvendig tannhelsehjelp for personer med rusmiddelavhengighet. De som mottar enkelte kommunale helse- og omsorgstjenester eller er i LAR-behandling, og for innsatte i fengsler.

For disse gruppene er behandlingen allerede gratis, dersom tjenestene eller oppholdet varer, eller er ment å vare lenger enn tre måneder.

Les også For dyrt: Én av fem drar ikke til tannlegen

Tannlege

– Sprengt kapasitet

I utgangspunktet er det offentlige tannleger som skal håndtere pasientene i aldersgruppen 21 til 24 år.

Fredriksen mener det vil by på kapasitetsproblemer.

– Hvis du inkluderer og involverer tannleger både i offentlig og privat sektor, er det tilstrekkelig kapasitet. Problemet er at denne aldersgruppen skal hjelpes av den offentlige tannhelsetjenesten og der er kapasiteten sprengt.

Tannlege Martin Hoftvedt er leder av fagnemnden i Oslo tannlegeforening. Han mener regjeringens forslag vil legge ytterligere press på den offentlige tannhelsetjenesten.

– Allerede nå sliter den offentlige tannhelsetjenesten med kapasitet til å hjelpe denne gruppen, noe som betyr at vi som jobber i privat sektor må bistå.

– Mye papir og byråkrati

De private tannlegene må ettersende sine regninger til fylkestannlegen, for å få dekket sine utgifter ut fra en offentlig takst.

Det sier seg selv at det blir veldig mye papir, byråkrati og en ganske slitsom administrasjon, forklarer Hoftvedt.

Martin Hoftvedt, tannlege

Tannlege Martin Hoftvedt.

Foto: Privat

Regjeringens forslag ligger nå til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité.

I juni Stortinget i juni.

Går alt som regjeringspartiene og samarbeidspartner SV håper, vil loven tre i kraft 1. juli.

Vil prioritere minstepensjonister

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er medlem av helse- og omsorgskomiteen. Han er langt på vei enig med Fredriksen i at lovforslaget ikke treffer de som har størst behov.

– Minstepensjonister, eldre mennesker generelt og personer som sliter med tannrelaterte sykdommer burde blitt prioritert, mener Hoksrud.

Bård Hoksrud frp rus stortinget

Bård Hoksrud er helsepolitisk talsperson for Frp.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Han tror mange rett og slett ikke har råd eller tør å gå til tannlegen fordi de frykter en skyhøy regning.

– Men har dere råd til å ta regningen? Hvor skal Frp hente pengene fra for å finansiere dette?

– Det er ikke snakk om å bruke mer penger enn det som ligger i regjeringens forslag, men å prioritere andre grupper før personer mellom 21 og 24 år.

Lover gradvis utvidelse

NRK har forsøkt å få en kommentar fra nybakt helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap), men det er partikollega og statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen som svarer.

Ellen Moen Rønning-Arnesen portrett

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Regjeringen vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. For oss er det viktig å styrke det forebyggende arbeidet for god tannhelse. Da er det naturlig å starte med å utvide retten til billigere tannlegehjelp for unge voksne, slik også Stortinget har fattet budsjettvedtak om.

Statssekretæren peker på at regjeringens forslag handler om å legge til rette for gode tannhelsevaner, nå og på sikt.

– I tillegg til at det blir billigere for unge å gå til tannlegen nå, kan det også bidra til å forebygge fremtidige problemer.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

En badevakt sjekker at en av gjestene er høy nok til å ta attraksjonen i Bø Sommarland.

Lyg om høgde og vekt i fornøyelsesparkar: – Det kan vere farleg

Krossobanen

Krossobanen blir stengt ut året