Hopp til innhold

Har fått flere anonyme bekymringsmeldinger

Petroleumstilsynet har fått flere bekymringsmeldinger om Goliat-plattformen enn det som er vanlig.

Goliat

Petroleumstilsynet sier de aldri har opplevd at noen bruke bekymringsmeldinger for å sverte et oljeselskap.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Denne uka kom det påstander i Teknisk Ukeblad fra leverandøren IKM-Testing Norge om at noen forsøker å sverte Goliat-prosjektet med feilaktige påstander i bekymringsmeldinger til Petroleumstilsynet.

NRK har vært i kontakt med en av fagforeningene som har folk ute på plattformen. De har ikke ønsket å stille til intervju, men er delte i sitt syn på bekymringsmeldingene.

Noe kjenner de seg ikke igjen i, mens andre sier de er bekymret – men vil ikke bli intervjuet om dette.

(I albumet under kan du se de fleste Goliat-meldingene.)

Bekymringsmeldinger om Goliat
Foto: Ptil

Førte tilsyn

Det er ikke uvanlig at Petroleumstilsynet mottar bekymringsmeldinger på norsk sokkel.

– Vi får en del i året. Når det gjelder Goliat, har vi fått flere enn det som har vært vanlig, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet, som ikke vil kommentere innholdet i meldingene.

Eileen Brundtland

Pressekontakt i Petroleumstilsynet, Eileen Brundtland.

Foto: Petroleumstilsynet

– Når vi får slike, følger vi dem opp. Vi ser på dem enkeltvis eller de kan danne grunnlag for egne tilsyn, svarer hun.

Og det er nettopp det som har skjedd på Goliat. I januar avholdt Petroleumstilsynet et tilsyn på plattformen med blant annet bakgrunn i noen av bekymringsmeldingene.

De fant flere avvik som selskapet fått frist til 9. mars med å utarbeide.

– Det er ikke vårt inntrykk at bekymringsmeldinger brukes bevisst for å sverte et oljeselskap, sier Brundtland.

Goliat plattformen

Goliat-feltet 85 kilometer nordvest for Hammerfest blir det første oljefeltet som kommer i drift i Barentshavet.

Foto: Stian Strøm

– Tas på alvor

ENI Norge sier at noen av bekymringsmeldingene viste seg å ikke stemme.

– Uten å gå inn på hver enkelt, har vi funnet ut at i noen er det ikke belegg for påstandene. Alle forholdene er grundig gjennomgått, og vi kan dokumentere at påstandene er grunnløse, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Andreas Wulff

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Foto: ENI Norge

– Er det noen dere har måttet ordne opp i?

– Ja, et eksempel er utfordringer med det elektriske anlegget. En del av bekymringsmeldingene har dreid seg om dette. Det sammenfaller med egne funn og Petroleumstilsynets funn også, sier han.

De har også fått kritikk for manglende kommunikasjon innad.

– Det har vi vært klar over har vært en utfordring. Nå som vi er i en sluttfase, er det større behov for å ha en god arbeidstakermedvirkning. Det er gjort tiltak og det er opprettet dialog, og vi håper det skal bidra positivt, sier Wulff, og tilføyer:

– Det er viktig at vi ikke setter Goliat i produksjon før vi er trygge på at det sikkerhetsmessige er godt ivaretatt.

– Er det andre motiver for å sende bekymringsmeldinger?

– Det er ikke noe vi ønsker å spekulere i. Motivasjonen for slike meldinger er vanskelig for oss å gå inn i. Vi forholder oss til bekymringene, så sjekker vi ut de faktiske forholdene.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark