Hopp til innhold

Gruveselskap nekter utslippsbot på 360.000 kr

Sydvaranger Gruve må møte i retten etter at de nektet å vedta en bot for å ha sluppet ut kjemikalier i Bøkfjorden.

Graver utslippsrør

Utslipp i Bøkfjorden fra gruvedrifta i Sør-Varanger skal nå behandles i Øst-Finnmark tingrett.

Foto: Bente Bjercke

I november i fjor fikk Sydvaranger Gruve AS et forelegg på 360.000 kroner for å ha sluppet ut kjemikalier i Bøkfjorden i Øst-Finnmark uten utslippstillatelse.

Gruvelskapet nekter å vedta boten, og må nå møte i tingretten i Kirkenes 27. mai.

Tilbake i 2010 dumpet Sydvaranger flere tonn av et kjemikalie de ikke hadde utslippstillatelse for, ut i Bøkfjorden i Sør- Varanger. Politietterforskninga av utslippet endte til slutt med et forelegg på 360.000 kroner.

– Var ikke straffbart

Sydvarangers utviklingssjef Harald Martinsen ønsker ikke å la seg intervjue av NRK i forkant av rettssaken, men skriver i en epost at gruveselskapet står fast ved at de ikke kan straffes for utslippet, og at de derfor ikke vil vedta forelegget.

– Vi tar til etterretning at påtalemyndigheten er av en annen oppfatning, og at saken av den grunn nå er brakt inn til Øst-Finnmark tingrett for behandling, skriver utviklingssjefen.

– Skuffende at de ikke erkjenner lovbrudd

Det var Naturvernforbundet som anmeldte utslippene av en variant av rensemiddelet magnafloc som i 2010 ikke var godkjent av miljømyndighetene. Gunnar Reinholdtsen i forbundets lokallag i Sør-Varanger, sier det er vanskelig å forstå at selskapet ikke vil betale boten.

– De kan jo ikke bestride at de har gjort det tiltalen går ut på. De har jo selv rapportert inn utslippene. Det er skuffende at de ikke vedkjenner seg at de faktisk har brutt forurensningsloven, sier Reinholdtsen.

Fikk tillatelse etter utslipp

Selskapet har i etterkant fått tillatelsen de manglet, men det betyr ikke at de ikke har begått et lovbrudd, sier Reinholdtsen.

– Hele poenget er at man må ha en tillatelse før man gjør utslipp i naturen. Man må vite hva slags effekt det vil ha på miljøet. Og det hadde gruva hverken forsikret seg selv eller klima og forurensningsdirektoratet om i tidsrommet anmeldelsen gjelder.