Dumper giftstoff i vernet laksefjord

Sydvaranger Gruve dumper kjemikalier i strid med utslippstillatelsen rett i nasjonal laksefjord. – Offentlig miljøkriminalitet, sier forsker.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

Sydvaranger Gruve dumper giftstoffer i den nasjonale laksefjorden Bøkfjorden.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Sydvaranger Gruve AS dumper kjemikalier i strid med utslippstillatelsen rett i Bøkfjorden, som er en nasjonal laksefjord.

– Det er offentlig miljøkriminalitet at Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) ikke griper inn, sier førsteamanuensis Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø.

Peter Ørebech

–Gruvas utslipp er en sak for Økokrim og Riksrevisjon, sier Peter Ørebech.

Bedriften startet produksjonen av jernmalmkonsentrat i fjor høst, og skal ha dumpet kjemikalier som ikke er testet, i den nasjonalt vernede laksefjorden , ifølge Fiskeriblandet Fiskaren.

LES: Sydvaranger Gruve gir ikke opp

– Økokrim bør kobles inn

Fiskerijurist Ørebech mener Klima- og Forurensingsdirektoratet (Klif) ikke gjør jobben sin når de ikke følger opp utslippene.

–Gruvas utslipp er en sak for Økokrim og Riksrevisjon, sier han til Fiskeribladet Fiskaren.

Ørebech karakteriserer Klima og forurensningsdirektoratets (Klif) manglende inngripen som offentlig, godkjent miljøkriminalitet, og legger ansvaret på regjeringen og statsråd Erik Solheim.

Miljøverndepartementet vil ikke uttale seg om saken til NRK, siden den er til behandling hos Klif. Der har den vært til behandling i et år.

LES: – ikke nødvendig med utredning

– Forurenser ikke


Teknisk direktør i Sydvaranger Gruve AS Per Helge Høgaas bekrefter overfor Fiskeribladet Fiskaren at gruva har dumpet 18 tonn salpetersyre, et tonn Drimax 1235 og fire tonn Magnafloc LT 37 i Bøkfjorden hittil i år, og mener de følger utslipptillatelsen til punkt og prikke.

LES: Raser mot giftutslipp i laksefjord

Aksjonsgruppe

Planene om oppstart av gruvedrift i Sør Varanger har skapt sterk strid. Etter at det gamle tradisjonsrike AS Sydvaranger gav opp etter 90 års drift i 1996, ble det som var igjen av det ærverdige selskapet kjøpt av Tschudi Shipping i 2006. Nå eies det av Nothern Iron Limitid og er notert på børs i Australia.

I Kirkenes er det etablert en aksjonsgruppe mot gigantiske giftutslipp fra Sydvaranger Gruve. Gruppa ønsker en bred aksjon for å få begrenset skadelige utslipp fra gruva, og oppfordrer selskapet til selv å ta større miljøhensyn.

Aksjonsgruppa reagerer særlig på de enorme mengdene av giftstoffet Lilaflot som Sydvaranger Gruve har søkt om å få slippe ut i Bøkfjorden. Begge deler vil føre til uforutsigbare skader på naturen i kanskje 50 - 100 år frem i tid.

LES: – Frykter at alt liv drepes


Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.