Hopp til innhold

Miljørapport slaktes: – Som å lage en klimamodell uten å ta med sola

Norges fremste miljøforskere slakter rapporten som danner grunnlaget for en av Norges nye store industrisatsinger.

Repparfjorden

Her i Kvalsund ønsker gruveselskapet Nussir åutvinne kobber. I mars fikk selskapet ja fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Havforskningsinstituttet har også tidligere kritisert strømmålingene i Repparfjorden og ment at de ikke holder mål. Nå får de støtte av miljøforskere både Sintef og Det Norske Veritas.

Foto: Allan Klo

I den lille Finnmarks-kommunen Kvalsund håper regjeringen at gruveselskapet Nussir skal få i gang det Kommunaldepartementet omtaler som Norges neste industrieventyr.

Men nå slaktes rapporten som skal danne grunnlaget for gruveselskapet Nussirs konsekvensutredning om gruvedrift i Repparfjorden i Kvalsund.

Det går fram av to uavhengige undersøkelser gjennomført av Sintef og Det Norske Veritas på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Det er Akvaplan Niva som står bak den omstridte opprinnelige rapporten, som igjen har ført til at Regjeringen har godkjent sjødeponi i Repparfjord.

– Fanger ikke opp vannbevegelser

Jan Helge Fosså

Jan Helge Fosså er forsker og marinbiolog ved Havforskingsinstituttet.

Foto: Rune Fossum / NRK

– Det vi har kritisert rapporten for er mangler med tanke på modellering av strøm i området. Vesentlige drivkrefter som driver partikkelspredningen i havet er rett og slett ikke tatt med, sier forsker Jan Helge Fosså i Havforskningsinsituttet.

Han har ved flere anledninger kritisert måten gruveselskapet Nussir og Akvaplan Niva har samlet inn data på. Blant annet med tanke på strømforholdene der det planlegges å slippe ut ett til to millioner tonn gruveavfall årlig.

Nå får han støtte fra både Sintef og Det Norske Veritas, som på oppdrag fra Miljødirektoratet har sett nærmere på målemetodene til Akvaplan Niva i Repparfjord.

Her heter det blant annet:

Valg av måleinstrumenter synes noe tilfeldig. Det kan stilles spørsmål om valg av strømmåler var adekvat for oppgaven.

Kritikken går i hovedsak på at målingene ikke fanger opp vannbevegelsene i hele Repparfjord, samt bevegelsene som fører med seg vann fra fjorden og ut i nærmeste sund, der det passerer svært kraftige tidevannsstrømmer som igjen fører med seg gruveavfallet ut i større havområder.

Det savnes en oversikt over hvordan målerne ble konfigurert; en harmonisk tidevannsanalyse for å få frem tidevannets bidrag til strømforholdene burde vært utført. Den mest åpenbare svakheten er at modellen av strømforhold i Repparfjorden ikke er koblet til omgivelsene utenom fjorden. Det gir en sterk forenkling avstrømbildet i fjorden.

Jan Helge Fosså sier det på denne måten:

– Man kan sammenlikne det med det å lage en klimamodell – uten å ta med solen som en drivkraft.

Ber om ny konsekvensutredning

I tillegg kritiseres undersøkelsene for manglende værdata, og manglende tester av saltinnhold og temperatur i sjøen. Her har Akvaplan Niva benyttet data fra en annen fjord enn Repparfjord.

Naturvernforbundet reagerer sterkt på rapporten fra Sintef og Det Norske Veritas.

– Vi reagerer på flere ting. Der er blant annet ikke foretatt måling av strømforholdene gjennom et helt år. Det er noe som blant annet gjøres i Førde i forbindelse med gruveprosjektene der. Dette bør sende et tydelig signal til miljødirektoratet om at det må nye og grundigere undersøkelser til, sier leder av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

– Er det behov for en ny konsekvensutredning?

– Helt klart. Hvis ikke fatter man en beslutning på et mangelfullt og ufullstendig grunnlag.

Boreprøver fra Nussir-feltet

Direktør i Nussir Øystein Rushfeldt holder opp boreprøver fra Nussir-feltet.

Foto: Allan Klo

– Avventer tilbakemelding fra gruveselskapet

Det er Miljødirektoratet som har bestilt rapportene. En ordknapp seksjonssjef Harald Sørby vil ikke forskuttere noe som helst.

– VI tar det i første omgang til etterretning, og så vil vi vurdere hvordan vi skal ta saken videre når vi får tilbakemelding fra bedriften og Akvaplan Niva, sier Sørby.

Daglig leder i Nussir Øystein Rushfeldt henviser spørsmål om rapporten til Akvaplan Niva. Han sier imidlertid dette om kritikken på at de ikke gjennomførte målinger gjennom et helt år:

– Teoretisk hadde det sikkert vært fint å gjennomføre målinger over ti-femten år, men jeg tror ikke det er noe poeng å måle over ekstremt lange tidsrom så lenge det er liten fare for at partiklene er i stor bevegelse. Da har ikke små endringer i strømforholdene stor påvirkning.

– Hva har du å si til kritikken mot målingene av tidevannsstrømmen som grenser til Repparfjord?

– Jeg har ikke selv kunnskaper om de enkelte strømområdene, så det er jeg ikke riktig person til å uttale meg om, sier Rushfeldt.

Akvaplan Niva var ikke tilgjengelig for kommentar om saken.