Kjell berget svale-kolonien fra gravemaskinen

Fredag morgen skulle gravemaskinene fortsette jobben i sandtaket i Karasjok, der flere hundre sandsvaler bor i lange huler. Men da slo gammel-ordføreren alarm.

Sandsvaler i Karasjok. Foto: Kjell H. Sæther.

TOLVTE TIME: Sandsvaleungene er blitt store, men ennå ikke flygedyktige. De ville neppe overlevd om gravemaskinen tok reirhulene, mener Kjell H. Sæther. Foto: Kjell Sæther

Nå er de fredede fuglene reddet, etter alt å dømme fordi Kjell Harald Sæther (67) gikk rett til topps i kommunen. Den tidligere ordføreren i Karasjok ble skremt av synet som møtte ham i sandtaket torsdag.

En smilende ordfører i Karasjok, Kjell Harald Sæther.

Kjell Harald Sæther, tidligere ordfører i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg så det hadde vært noen med store maskiner i massetaket og skrapet av en vegg der sandsvalene har reir. Jeg tenkte jeg måtte få stoppet det. Det er svaleunger der som skal mates, og det er ingen andre som forsvarer dem. I dag tidlig ville det vært for seint hvis de hadde fortsatt med skrapinga av veggen, sier Sæther til NRK.

Han ringte ordføreren, som igjen ringte rådmannen. Og hun skjønte alvoret:

– Rådmannen meldte fra til meg i går kveld at hun hadde snakket med en av entreprenørene som skulle fortsette på morgenkvisten. Nå fikk jeg melding for et par timer siden om at arbeidet er stoppet. Da hadde jeg vært heldig og fått være sandsvalenes redningsmann denne gang, sier en fornøyd Kjell Sæther.

Uvitenhet

Han opplever at folk generelt er svært påpasselige i nærheten av sårbare dyr og fugler.

– Det er sikkert bare uvitenhet og ubetenksomhet som har gjort at man har kommet borti kolonien. Men det er viktig at miljømyndighetene går ut med generell informasjon til folk, og spesielt dem som har masseuttak, om reglene for hvordan man skal forholde seg til hekkende fugler.

Sandsvalekoloni i Karasjok

Slik ser sandtaket ut der svalene har slått seg ned.Nå er det sikret også for kommende hekkesesonger.

Foto: Kjell Sæther

Reddet for framtida

Ifølge rådmann Elfrid Boine er svalekolonien nå sikret for framtida i det kommunale grustaket.

– Vi har vært i dialog med entreprenørene som tar ut masse, og sagt at de må gjerne ta ut sand, men de må ikke nærme seg reirene så lenge svalene er der, sier Boine til NRK.

Beskjeden er gjentatt i et brev, og den gjelder også for årene framover, understreker hun.

Sårbar art

Sandsvalene har gått kraftig tilbake i Norge og står på rødlista over truede og sårbare arter.

– Jeg telte 200 sandsvaler på ett sted, sier Sæther. Det var altså en betydelig koloni som var i faresonen i Karasjok.

Sandsvalene bærer navnet med rette: De er helt avhengige av sandbanker, for eksempel i sandtak og langs elvebredder, for å bygge reir.

– De graver hull som er opptil 1,5 meter dype, og der har de reir. Nå var ungene store og satt i huleåpningen, mens de voksne hentet insekter til dem, forteller Sæther.

Han deler mange av sine naturbilder på Facebook, og det er ikke lenge siden han fortalte NRK om sitt nærmøte med bjørn i hjemkommunen.