Utbygger satt på begge sider av bordet – nå granskes saken etter NRK-avsløring

Balsfjord kommune lot en utbygger bak et stort hytte- og skianlegg få innflytelse på rådhuset. Det ga ham selv, venner og forretningspartnere milliongevinst.

Ordfører i Balsfjord i Troms, Gunda Johansen.

Ordfører i Balsfjord i Troms, Gunda Johansen, har sagt til NRK at hun ikke kjente til utbyggerens sentrale rolle i firmaet som står bak planene om et skiparadis. KomRev nord gransker nå saken.

Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

Kontrollutvalget i Balsfjord vedtok mandag ekstern gransking, etter at NRK avslørte rolleblanding i forbindelse med utbyggingssaker i kommunen.

– Vi ønsker å se på habiliteten og om reglene om offentlige innkjøp er brutt i saken, sier leder av kontrollutvalget, Roald Wikran, til NRK.

Roald Wikran.

Roald Wikran (Sp) er leder av Kontrollutvalget i Balsfjord.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I juni 2019 ble utbyggingen av skiparadiset Tamok Fjellbygd godkjent i Balsfjord i Troms. 1,3 kvadratkilometer er planlagt utbygd for å ta imot 2000 betalende skiturister hver dag.

Men de storstilte planene sto mer eller mindre i stampe frem til 2015. Da fikk selskapet som står bak en ny daglig leder. I samme tidsrom ble utbyggeren leid inn som ekstern konsulent på planavdelingen i Balsfjord kommune.

Fra da av ble det fart på sakene.

Tamokdalen på ski

Her står et utbyggerfirma bak planer om Nord-Norges nye skiparadis, i Tamokdalen i indre Troms. Etter at NRK fortalte hvordan kommunen slapp utbyggeren på innsiden av rådhuset er det avgjort å åpne full gransking av saken. De storstilte utbyggingsplanene er for lengst godkjent av kommunen.

Foto: Rune N. Andreassen/NRK

NRK har fortalt hvordan kommunen lot utbyggeren få innflytelse på rådhuset. Slik kunne han påvirke sine egne prosjekter fra innsiden. Som saksbehandler og fast ansatt i kommunen har han også blant annet foreslått bygging på egen tomt.

Utbyggeren har overfor NRK avvist dårlig saksbehandling, rolleblanding og at han burde ha meldt seg inhabil i noen av sakene han har behandlet eller vært involvert i.

Det er KomRev nord som nå får oppgaven med å granske saken. Wikran sier dette er viktig for at innbyggerne i Balsfjord skal ha tillit til kommunen.

Skiturister på Storgalten i Lyngen

Det er dette de ansvarlige for Tamok Fjellbygd ser for seg. Folk med en rekke nasjonaliteter på toppene av Balsfjords attraktive fjell, som her på Storgalten i nabokommunen Lyngen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Skal undersøke ansattes næringsinteresser

Det var i januar NRK blant annet fortalte at både kommunen og Statsforvalteren har fått varsler om dårlig saksbehandling i utbyggingssaker i Balsfjord siden 2017.

Men på rådhuset i Balsfjord har dette likevel fått passere.

Kontrollutvalget i Balsfjord startet i høst en egen undersøkelse av plan- og utviklingsavdelingen.

Denne undersøkelsen er på bakgrunn av NRK sin sak utvidet. Kontrollutvalget skal nå undersøke ansattes næringsinteresser i kommunen.

– Vi må få klarhet i om det har skjedd noen brudd på lover og regler. En arealplan må ha tillit. Det er jo en plan som senere skal brukes til å gi tillatelser og gi avslag. Da må innbyggerne ha tillit til at den er saksbehandlet og vedtatt på riktig måte, sier Wikran.

Håper på avklaring

Undersøkelsene vil munne ut i en egen rapport som vil bli overlevert kontrollutvalget. Det er ikke klart når rapporten vil være ferdig.

Ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen (Ap), kommenterer granskingen slik:

– Kontrollutvalget har sagt at de skal se på saken. Jeg har synes det er veldig bra. Jeg har ingen kommentar utover det.

NRK har vært i kontakt med flere politikere som ønsker nå ønsker granskingen velkommen.

– Nå er det kontrollutvalget som har saken og nå får de gjøre jobben sin. Så skal vi ha rapporten fra kontrollutvalget og så blir det en diskusjon etter det, sier Jens Olav Løvlid (Sp).

– Det er fint at de gjennomfører ekstern gransking og ser på hva som har foregått, sier Jimmy Fossan Skogeng (Frp).

– Det er viktig å konkludere eller avklare for å opprettholde tilliten blant innbyggerne. Vi er avhengig av tillit og det er fortsatt det som er relevant, sier Fridthjof Winther (H).

Planene for hyttebyen og skianlegget er vedtatt, men ikke rettskraftig. Det er fordi reindriftsnæringen har klaget til Statsforvalteren. Klagen gjelder mangelfull saksbehandling.

Siden Statsforvalteren i Troms og Finnmark også har klaget på saksbehandlingen, ligger klagen nå hos en settestatsforvalter.