Hopp til innhold

– Undergraver tilliten til norske kommuner

Avsløringen om at kommunen ansatte en utbygger på rådhuset i Balsfjord har ført til nærmere 50 tips om liknende saker fra hele landet.

Illustrasjon av Marco Vaglieri.

Når interessene er mange og forholdene er små er det ekstra viktig å være åpen om sine roller. Korrupsjonsekspert Tor Dølvik sier kommunene må skaffe seg bedre kontroll.

Illustrasjon: Marco Vaglieri/NRK

Tor Dølvik er spesialrådgiver i Transparency International Norge.

Han mener NRKs avsløring om dobbeltrollene i Balsfjord i Troms er med på å undergrave tilliten til norske kommuner.

– Hvis det oppstår tvil om kommunen har planlagt på en upartisk og nøytral måte, så svikter hele grunnlaget for at vi skal ha tillit til de kommunale avgjørelsene.

Onsdag fortalte NRK hvordan kommuneledelsen lot utbyggeren av et hytte- og skianlegg sitte på begge sider av bordet i Balsfjord, en liten kommune med i underkant av 5600 innbyggere. Kontrollutvalget skal nå granske saken.

Kommunen har gitt utbyggeren tillatelse til å saksbehandle egne planer om et stort skianlegg med blant annet 300 hytter.

Deler av planene ligger innenfor et område som i dag er satt av til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR).

Skiturister på Storgalten i Lyngen

Det er dette utbyggeren i Balsfjord har planer om. Folk med en rekke nasjonaliteter på toppene av Balsfjords attraktive fjell, som her på Storgalten i nabokommunen Lyngen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Skianlegget kan bety flere tusen gjester til kommunen daglig. Det kan også bety stor inntjening for utbyggeren, som også leder bedriften.

Samtidig har han også fått en stilling som saksbehandler på rådhuset.

Derfra har han lagt til rette for flere større utbygginger, blant annet på egen tomt.

Tips fra hele landet

Utbyggeren i Balsfjord har avvist at han på noe tidspunkt har saksbehandlet egne saker eller blandet roller.

Dølvik sier saken er nok et eksempel på noe de bekymrer seg mye for, og kanskje særlig når det kommer til hytteutbygginger.

– Vi vet fra undersøkelser at mange har rapportert om eksempler på utilbørlig påvirkning innenfor plan og byggesak. I tillegg har Økokrim pekt på nettopp plan og byggesak som et område som er utsatt for korrupsjonsrisiko. Dette er et fenomen alle kommuner må ta på alvor.

– Vi vet jo at mange kommuner langs kysten og på fjellet legger til rette for hytteutbygging.

Etter at NRK publiserte Balsfjord-saken har det også kommet inn nærmere 50 tips der habilitet blant politikere og saksbehandlere er tema. Dette er utdrag fra noen av dem:

Jeg leste med interesse saken fra Balsfjord i Troms. Det er nok dessverre ganske vanlig, spesielt i små kommuner. I XXX mottok ordfører som grunneier betaling for...

Tipser

Jeg flyttet til …. , og la etterhvert merke til at det var akseptert at ordføreren kunne gjøre mange rare vedtak på egenhand.

Tips

Jeg tror dette er utbredt i mange kommuner. Et tips kan være …..der familien min har hytte. Grunneiere har posisjoner i kommunen og ...

Tips

Dølvik sier utbyggere selvsagt skal kunne påvirke egne saker, men de skal ikke være saksbehandlere. Organisasjon hans har som sin fremste oppgave å kjempe mot korrupsjon.

– Da har særinteressene rykket inn på rådhuset. I ytterste konsekvens står vi i fare for at det oppstår korrupsjon. Det er vi opptatt av å motvirke, sier Dølvik, som understreker at han her uttaler seg på generelt grunnlag.

Ordfører i Balsfjord: – Det er lett å glippe

Det er kommunene som skal veie interessene i utbyggingssaker, slik at det blir rettferdig og til innbyggernes beste.

Ordfører i Balsfjord Gunda Johansen har sagt til NRK at hun ikke var klar over alle rollene personen hadde.

– Det er alltid slik at når en utbygger søker så har utbygger spesielle interesser. Det betyr ikke at utbygger har fritt leide, sier hun til NRK.

Hun understreker at å sjekke alle interesser i planer kommunen legger er et stort arbeide.

– Det er lett å glippe hvis ikke rådmannen har handa på rattet hele tiden. Den manglende stabiliteten og utskiftninger på særlig rådmannsnivået er en utfordring i hele Kommune-Norge, sier hun.

Tor Dølvik i Transparency International Norge

Tor Dølvik i Transparency International er bekymret for at utbyggere får for stor makt i utbyggingssaker.

Foto: Transparency International Norge / Moment Studio

Tor Dølvik i Transparency International sier kommunene må skaffe seg bedre kontroll.

– Helt klart, det er kommunene selv som har ansvaret for å etterleve kravene som stilles til offentlig saksbehandling. Habilitet er helt sentralt i den sammenheng, men også at man er våkne for risiko. I saken fra Balsfjord sier utbyggeren at han har vært åpen om sine interesser i saken. Da er det spørsmål om kommunen har vært våken.

Hei!

Jeg har skrevet en rekke saker om inhabilitet og kommunal forvaltning.

Har du noe et tips om en sak jeg og mine kolleger bør se på?

Send meg gjerne en e-post.