Girlpower på kaia: kvinnelige fiskere går sammen

Da Sandra Andersen Eira skulle kjøpe egen sjark snakket mannfolkene babyspråk til henne. Nå organiserer kvinnelige yrkesfiskere seg.

Sandra Andersen Eira

Sandra Andersen Eira fra Finnmark valgte å stå fram med hvordan hun opplevde å være kvinnelig fisker med egen båt. I ettertid har reaksjonene strømmet på.

Foto: Kristin Forland / NRK

– Da Sandra gikk ut med sin sak syntes jeg det var forferdelig trist at hun ikke hadde noen å henvende seg til. Mange har opplevd lignende, men man kjenner ikke til hverandre, sier sjarkfisker Trude Halvorsen.

Historien om skipper Sandra Andersen Eira og hennes hverdag som kvinne i fiskeryrket fikk tidligere i år stor oppmerksomhet.

Halvorsen ønsker først og fremst samhold – et forum hvor kvinner kan stå sammen og diskutere sine interesser i det ellers mannsdominerte yrket.

– Det skal ikke være unikt at det står ei dame på kaia. Det skal være vanlig og jeg håper det blir flere av oss.

Trude Halvorsen

Sjarkfisker Trude Halvorsen sier selve hovedideen er å skape et samhold. – Damer har et annet behov for å dele og diskutere ting enn det mannfolk har.

Foto: privat

Vil ikke ut i kamp

Sandra Andersen Eira stiller seg i utgangspunktet positiv til initiativet og tror det vil bli enklere for kvinner å komme inn i næringa.

– Jeg aldri per dags dato møtt andre kvinnelige fiskere, sånn sett kan det være greit å ha en gruppe å forholde seg til – som man kan prate og dele erfaringer med.

Eira er glad for initiativet, men advarer mot å skape et skille.

– Det er viktig at det ikke blir en kjønnsskille. At det ikke blir to parter mot hverandre.

– En informasjon -og samholdsgruppe er bra, men man må likevel være bevist på å ikke gjøre seg til fiende med det motsatte kjønn, forklarer Eira.

Sandra Andersen Eira er båteier og fisker. Hun er lei av å ikke bli tatt på alvor.

Samler kvinnelige fiskere i Norge

I slutten av mai skal de kvinnelige yrkesfiskerne møtes i Alta. Der skal de først og fremst bli kjent, men også prate om veien videre.

For selv om kvinnelige yrkesfiskere vil stille likt med sine mannlige kolleger er det én forskjell som ikke kan endres: kvinner føder barn. Når det gjelder fødsel og permisjon er fiskeryrket dårlig tilrettelagt, sier Halvorsen.

– Og det er kanskje en av grunnene til at mange ser mørkt på det å begynne med fiske. I hvert fall med egen båt. Da har du ikke mange rettigheter i forhold til å det å stifte familie, sier hun.

Egen forening?

Otto Gregussen

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen, sier de ikke kan tilby kvinnelige fiskere en egen gren i organisasjonen. – Vi skiller stort sett på geografi.

Foto: Norges Fiskarlag

Så til det store spørsmålet. Skal de kvinnelige yrkesfiskerne danne egen forening eller gå for samarbeid med Norges Fiskarlag?

Otto Gregussen, generalsekretær i Norges Fiskarlag, sier de allerede har vært i kontakt med Trude Halvorsen og ønsket de kvinnelige yrkesfiskerne lykke til.

– Vi stiller gjerne opp med vår organisasjon både for at de skal ha en mulighet til å samordne seg og til å ha et talerør for sine interesser. Men det er ikke sånn at vi i Norges Fiskarlag per i dag har noen skille på kjønn.

Sjarkfisker og initiativtaker Trude Halvorsen sier veien videre foreløpig ikke er planlagt.

– Vi får se hva de andre damene sier og hva vi blir enige om når vi møtes.