Hopp til innhold

Fylket krever nye arbeidsoppgaver: – De folkevalgte bør styre utviklinga i Troms

Troms fylkeskommune vil kjempe for å få flere oppgaver fra staten, men får ikke hjelp fra Troms Frp.

Willy Ørnebakk

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk vil at flere oppgaver overføres fra statlig til regionalt nivå.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Troms fylkeskommune ønsker å få tilført flere oppgaver fra staten. Flertallet i Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være et regionalt folkevalgt nivå. Det gir mange muligheter, mener fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms.

– Det er det her som er det store spenningsmomentet ved stortingsvalget. Vil vi få en fortsettelse på overføring av oppgaver fra statlig nivå til folkevalgt, regionalt nivå, eller skal vi fortsette å være Europas mest sentralstyrte land, sier Ørnebakk.

Kan få Statens vegvesen

Hvilke arbeidsoppgaver de nye folkevalgte regionene skal få blir sentralt i tida fremover. Et eget utvalg er i gang med å utrede dette spørsmålet. I det utvalget er blant andre tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, med.

Fylkeshuset

Fylkeshuset i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

Det er antydet at fylkene kan få ansvaret for administrasjonen til Statens vegvesen. Også oppgaver fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet kan bli overført.

Det er også en diskusjon om hva som skal skje med Landbruks- og miljøvernavdelinga hos fylkesmennene, sier Ørnebakk.

– Er det riktig at disse tunge beslutningene skal tas av folk som er ansatt i det statlige systemet og som svarer til en eller annen sjef i Oslo, eller er dette oppgaver som skal ligge til det folkevalgte nivået i de enkelte fylkene? Det er det som er kjernespørsmålet, sier han.

Jobber med å finne oppgaver

Han mener det er riktig at representanter som er valgt av folket skal være med og styre utviklinga i Troms.

Troms fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å finne oppgaver som kan overføres til fylkene, uavhengig om Troms og Finnmark blir sammenslått. Fylkesrådslederen har denne uka tilkalt gruppelederne i Troms fylkesting for å få forslag om tiltak som fylkene kan overta.

– Vi vil involvere alle gruppene, slik at de kan være med og legge siste hånda på verket nå, sier Ørnebakk.

Vil fjerne fylkeskommunene

Frps førstekandidat på stortingsvalglista for Troms, Per-Willy Amundsen, vil at fylkesnivået skal fjernes.

– Nå har regionreformen gått i Stortinget, og Stortinget har lagt føringer for det. Ytterligere flytting av oppgaver utover det har ikke jeg noen innspill til, sier han og fortsetter:

– Mitt primære ønske som førstekandidat for Frp i Troms er å nedlegge fylkeskommunen og da ser jeg det ikke som naturlig å jobbe for å legge flere oppgaver til fylkeskommunen.