Fylkesråden vil ha helårsferge til Senja: – Overraskende og gledelig

– Jeg har jobbet med dette i 20 år, sier ferge-entusiast Kjetil Renland i Botnhamn på Senja. Men han venter med å heise flagget.

sommerferge

Sommerferga har gått over Malangen i snart 20 år. Nå kan det bli helårsferge.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Torsdag foreslo samferdselsråden i Troms helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen.

Det har vært sommerferge over Malangen i snart 20 år. Men kravet om helårsferge kom tidlig, og Kjetil Renland i Botnhamn satt i det private fergeselskapet som startet fergetrafikken. Senere har fylkeskommunen overtatt. Men Renland er fortsatt med i ei lokal gruppe som arbeider for fergetrafikken.

Planen til fylkesråden er å sette inn ei dobbelt så stor ferge mellom Botnhamn og Brensholmen, med plass til 50 biler.

Kjetil Renland

Kjetil Renland har jobbet for helårsferge over Malangen i 20 år

Foto: Eskil Mehren / NRK

Nye ferger gir mindre utslipp

Også kapasiteten på fergesambandet Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby i Nord-Troms skal økes med ei ferge som tar 50 biler, mot dagens 25. Det skal stilles strengere miljøkrav for fergene når nye anbud legges ut neste år, og fergene skal ikke være eldre enn fra år 2000.

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, sier forslagene kommer nå fordi fylkestinget i desember skal behandle rammebetingelsene for anbudene til de nye fergekontraktene.

– Da gjør vi vurderinger basert på erfaringer, trafikkutvikling og behovene som er meldt oss, forklarer han.

Når det gjelder fergesambandet til Arnøya viser Prestbakmo til den store økninga i transport av sjømat. Den fordrer fordobling av kapasiteten på ferga.

Må utnytte vinterturismen

Helårsferga Botnhamn–Brensholmen har vært et sterkt ønske fra næringslivet, deriblant reiselivet.

– Vi opplever en enorm vekst i vinterturismen, et potensial som kan utnyttes, mener Prestbakmo.

Utfordringa for fylket er mindre inntekter fra staten til samferdsel. Men Prestbakmo har forventninger til at Stortingsflertallet vil øke beløpet fylket får til samferdsel.

– Vi må ha et fergetilbud i Troms som er tilpasset næringslivet og det faktum at vi skal bygge Troms-samfunnet, sier Prestbakmo.

Selv om fergetrafikken har økt i Troms, utgjør billettinntektene bare 15 prosent. Resten må hentes fra fylkeskommunale midler der staten sitter med nøkkelen.

Det nye med kontraktene som nå inngås, er at man samler flere samband i en kontrakt. Det mener Prestbakmo skal forbedre økonomien.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo på Nordnytt

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo