Fylkesråd fornøyd med oljetall

Fylkesråd for næring Willy Ørnebakk er fornøyd med at mange i fylket har jobb innenfor oljeindustrien. Rundt 1000 personer i Troms jobber i bedrifter som levererer til oljeindustrien, og i oljeselskaper. Mens lav oljepris og kostnadskutt har ført til færre leveranser fra Troms, er Ørnebakk fornøyd med at arbeidsplassene holder seg.

Willy Ørnebakk
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark