Hopp til innhold

– Krafttilførselen i nord er altfor dårlig

Etter flere år med omfattende og langvarige strømbrudd krever fylkesmennene i landsdelen at noe blir gjort for å sikre både strømtilførselen og telenettet i nord.

Strømbrudd

Folket måtte ty til alternative lyskilder da Tromsø og store deler av Nord-Norge gikk i svart i januar i år.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Krafttilførselen til landsdelen er svært sårbar og altfor dårlig, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Gunnar Kjønnøy, fylkesmann i Finnmark, Hill-Marta Solberg, fylkesmann i Nordland og Bård Pedersen har skrevet et brev hvor de sammen krever handling. Brevet er stilet til ministrene i Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

«De siste årene har vi opplevd situasjoner hvor det har vært behov for ”sonevis utkopling” av store områder i landsdelen. Dette viser etter vår mening at forsyningsnettet i landsdelen er mangelfullt og sårbart. På bakgrunn av dette mener vi det er nødvendig med en helhetlig tilnærming og gjennomgang av disse utfordringene. »

Prioritere utbygging

Fylkesmennene mener det er viktig å prioritere utbyggingen av kraftlinjene (420kV) fra Ofoten til Balsfjord og videre nordover til Skaidi.

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen

– Vi må sikre mange sårbare punkter på strømforsyninga, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Foto: NRK

– Vi er likevel ikke helt overbevist om at disse overføringslinjene skal løse alt. Det er fortsatt punkter i dette systemet som bør vurderes om det er godt nok, sier Pedersen.

– Hva tenker du på da?

– Det gjelder blant annet strømforsyninga ut over mot Ofoten fra Kvanndal-trafoen, og det gjelder å skaffe en reserveløsning østover fra Skaidi mot Finland. Og fortsatt er telefonsystemet svært sårbart fordi det faller ut når strømmen blir borte i flere timer, sier Pedersen.

Staten må gjøre jobben

29. januar i år, på ettermiddagen, forsvant strømmen i store deler av landsdelen. Enkelte steder var den borte i lange tider og skapte store problemer for mange. Dette beklaget Statnett og skrev på sine nettsider:

«Dette er en beklagelig situasjon som ingen ønsker og som Statnett kontinuerlig arbeider for å hindre. I dagene etter har det oppstått en debatt om hvordan et brudd i en bolt kunne skape så store problemer. Statnett vil understreke årsakene til at strømbruddet ble så omfattende ...»

Fylkesmennene i nord mener staten, i likhet med kommunene, bør sette seg ned med de mest sentrale aktørene og gjøre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av situasjonen.

– Dette forventer vi skjer ganske raskt, sier Bård Pedersen.

Han og de to andre fylkesmennene har bedt om møte med energiministeren og samferdselsministeren snarest.