Hopp til innhold

Fylkesmannen åpner tilsyn mot barnevernet i Tromsø

Den store nedgangen i antall brudd på tidsfristene får Fylkesmannen til å se nærmere på barneverntjenesten.

Barnevernstjenesten i Tromsø

Både Fylkesmannen og Tromsø kommune selv åpner tilsynssak mot barneverntjenesten.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Varselet om tilsynet er adressert til byråd Brage Sollund i Tromsø kommune.
I brevet heter det:

Hvert kvartal skal barnevernet sende statistikk over sakene sine til Fylkesmannen i Troms. Det er statistikken for siste halvår i 2015 som er en av grunnene til at Fylkesmannen reagerer.

Den viser at av de 312 varslingene til barnevernet i perioden ble det meldt om bare to fristbrudd. Det ble satt i gang undersøkelser i 222 av sakene.

Barneverntjenesten i Tromsø melder til Fylkesmannen at de hadde brutt tidsfristen i bare to undersøkelsessaker i løpet av seks måneder.

Hilde Bremnes, utdanningsdirektør i Troms

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes og hennes stab hos Fylkesmannen starter tilsyn av Tromsø barneverntjeneste

Foto: Kristine Østvold / NRK

Undersøker forsvarligheten

Når Fylkesmannen varsler et stikkprøvetilsyn i barnevernet undersøkes det om de barnevernfaglige kravene til saksbehandlinga er fulgt.

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen i Troms sier til NRK at de gjør et slikt tilsyn på en bestemt måte.

– Vi har bedt om dokumentene for til sammen 40 forskjellige saker som barnevernet har behandlet det siste halvåret i 2015. Utgangspunktet vårt er at vi er fornøyd over at statistikken viser stor nedgang i antall fristbrudd. Ingenting vil glede oss mer enn at Tromsø kommune på en god og forsvarlig måte har klart å redusere fristbruddene. Vi vil undersøke dette gjennom et tilsyn, sier Bremnes til NRK.

Bremnes sier at hvis man finner uklare ting i dokumentasjonen, kan man som tilsynsmyndighet be om å få alle nødvendige tilleggsopplysninger.

Brage Larsen Sollund

Byråd Brage Sollund (Ap) ønsker Fylkesmannens undersøkelse velkommen

Foto: Marius Fiskum / Pressefoto

– Slik man skaper tillit

Byråd Brage Sollund har det politiske ansvaret for Tromsø barneverntjeneste. Han sier til NRK at det er bra at Fylkesmannen engasjerer seg i kvaliteten på barnevernets arbeid.

– Jeg synes det er fint at Fylkesmannen kikker oss i kortene. Det er slik at man skaper tillit til barnevernet. Enten er alt greit, eller så må vi gå inn og rette på det som ikke er greit. Det er bare slik vi kan bli bedre, sier byråden til NRK.

Landsforeningen for barnevernsbarn sendte oss et varsel om saksbehandlingen i barnevernet. Det varselet grep vi straks fatt i, og nå har også Fylkesmannen bestemt seg for det samme. Det har vi ingenting imot, sier Sollund.

Fylkesmannen ber om at barneverntjenesten oversender dokumentasjonen så snart som mulig, og seinest 26. februar.

Utdanningsdirektøren sier til NRK at hun håper på å ha en foreløpig rapport klar før påske.