Hopp til innhold

Fant beltespor på fjordbunnen

– Hva jeg tenkte? Å helvete, tenkte jeg! Yrkesdykkeren beskriver med hendene hvordan det doble sporet på bunnen av havna ble til ett.

For første gang viser den tidligere marinejegeren og dykkeren Jon Røkenes hva han filmet for snart 30 år siden. Et tydelig spor på fjordbunnen helt inn til havna i Alta.

– Jeg var og dykket for havnevesenet da jeg så to parallelle spor som går utover, eller innover. Litt før hadde jeg sett på TV fra Sverige spor etter miniubåter, eller det de mente var miniubåter. Jeg syntes dette var påfallende likt det jeg hadde sett på TV.

Dykker Jon Røkenes ved havna i Alta.

For første gang viser dykker Jon Røkenes opptakene han gjorde inne i Alta havn for snart 30 år siden. Sporene kan ha vært fra en fremmed miniubåt.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Røkenes mente sporene han filmet i februar 1991, var så spesielle at han straks meldte fra. Reaksjonen lot ikke vente på seg. To menn fra Etterretningstjenesten kom fra Bodø til Alta. De fikk med seg opptakene. Røkenes fikk beskjed om å ikke snakke om hva han hadde filmet.

Så ble det stille.

Inne i havna

Etter at den militære karrieren som marinejeger var over på midten av 1970-tallet, startet Røkenes sitt dykkerfirma som han driver den dag i dag.

Oppdraget denne februardagen for snart 29 år siden var å filme betongmatter som sikrer kaifronten på havneterminalen inne i Alta. På rundt 20 meters dyp like utenfor kaia får han øye på to parallelle spor. I en bue går de inn mot kaia før det igjen svinger ut.

– Jeg tenkte at vi plutselig var inne i en situasjon som de hadde i Sverige. At dette også foregår i norske fjorder.

Alta havneterminal
Foto: Kai Erik Bull / NRK

Sporene i Sverige

I Sverige har det flere ganger kommet rapporter om fremmede ubåter, sist for to år siden. En rapport publisert i 2007, «Sverige under den kalde krigen», beskriver miniubåt-observasjoner over fire dager i oktober 1982. At det ble observert en miniubåt, er hevet over tvil. Ifølge rapporten kan dette ha vært en amerikansk, italiensk, britisk eller kanskje en sovjetisk minifarkost.

Da det svenske forsvaret undersøkte bunnen i Härsfjorden, fant de beltespor. Totalbredden var nærmere to meter. Sporene Røkenes filmet i Alta, var mellom 1,5 og 2 meter brede.

– Ut fra min erfaring anslo jeg at sporene var laga for mindre enn 14 dager siden.

Tidligere sjef for mineryddertroppen, pensjonert orlogskaptein Jan Hole, observerte selv spor på bunnen av en liten fjord i Øst-Finnmark i 1990. Han er ikke i tvil om at opptakene Røkenes gjorde, er fra et undervannsfartøy.

– Jeg kan ikke huske å ha sett spor som er så klare. Med mindre det er en bil som har kjørt der, er dette spor etter en farkost, mener Hole.

Beltegående

Det spesielle var at det doble sporet ved havneterminalen i Alta etter hvert gikk sammen til ett spor. Fra E-tjenesten har Røkenes aldri fått noe svar på hva dette var.

– Så har jeg i senere tid sett bilder av russiske miniubåter som er beltegående, sier Røkenes. Beltene er på en aksling som kan vris slik at beltene kommer på linje. Dette gjøres når miniubåten skal opp fra bunnen og beltene heves inn mot, eller inn i skroget.

Hensikten med belter på en miniubåt er å kontrollere oppdrift på grunt vann. Ved å senke ubåten ned på bunnen, unngår farkosten ved et uhell å bryte vannflata og bli avslørt. Oppdraget kan ha vært kartlegging av norske havneområder.